25 april 2017

HEUSSEN assisteert RTL Ventures bij verwerven minderheidsbelang in Flinders

HEUSSEN heeft RTL Ventures, de investeringstak van RTL, bijgestaan bij het verwerven van een minderheidsbelang in woonwinkel Flinders, een van de snelstgroeiende webwinkels in Nederland. De investeringstak van RTL investeert € 3 miljoen. Het team dat RTL assisteerde bestond uit Paul A. Josephus Jitta en Thijs Butter. De transactie is afgerond op 14 april 2017. Voor meer informatie zie RTL’s persbericht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

24 april 2017

Modernisering ondernemingsrecht

Op 9 december 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder meer het standpunt van het kabinet inzake de noodzakelijkheid van verdere modernisering van het ondernemingsrecht weergegeven.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ernst ter Braak

Lees Meer

18 april 2017

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 20 maart 2017 is het wetsvoorstel van Minister Asscher gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de kosten van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

12 april 2017

Concept wetsvoorstel implementatie UBO-register gepubliceerd ter consultatie

Op 31 maart is het concept wetsvoorstel implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende ter consultatie gepubliceerd. Het Wetsvoorstel strekt tot de implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of “UBO”) van ondernemingen en rechtspersonen, welke voortvloeit uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het UBO-register zal worden gehouden door  het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Lees Meer

7 april 2017

HEUSSEN ASSISTEERT LEAD COUNSEL BROAD & BRIGHT BIJ DE AANKOOP DOOR CHERVON VAN DE SKIL BUSINESS VAN BOSCH IN EUROPA

HEUSSEN heeft Broad & Bright, lead counsel in de transactie, geassisteerd bij het begeleiden van de aankoop door Chervon (HK) Limited van de Skil business van Bosch in Europa. De transactie is afgerond op 31 maart 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Robbers

Lees Meer

7 april 2017

HEUSSEN co-organized the Dutch employment law seminar with the West Holland Investment Agency and Asia Business Centre in the Hague

In order to assist Chinese companies acquiring more knowledge of Dutch employment law and the common employment practice in the Netherlands, the West Holland Investment Agency (“WFIA”), Asia Business Centre and HEUSSEN co-organized the seminar in the Hague for over 60 guests on 20 March 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ying Cui

Lees Meer

3 april 2017

Algemene Bankvoorwaarden 2017 zijn per 1 maart 2017 in werking getreden

Op 1 maart 2017 zijn de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) in werking getreden. De ABV bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen de klant en de bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

30 maart 2017

THE EUROPEAN ACCOUNT PRESERVATION ORDER (EAPO)

Changes for a Dutch creditor to recover cross-border claims in the European Union

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Lycke Cappelle

Lees Meer

24 maart 2017

HEUSSEN adviseert Anticimex Group bij de overname van Mirado ongediertebestrijding

Anticimex mirado overname

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta en Thijs Butter) heeft Anticimex Group, ’s-Werelds op 3 na grootste ongediertebestrijdigingsbedrijf, bijgestaan bij de overname van Mirado Ongediertebestrijding, een familiebedrijf in het zuidwesten van Nederland. De transactie is afgerond op 21 maart 2017

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

16 maart 2017

Uitleg van een earn-out regeling bij onvoorziene omstandigheden

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 juli 2016 uitspraak gedaan over de manier waarop een earn-out regeling uitgelegd dient te worden, in het geval dat de overgenomen vennootschap verlies lijdt na de overname en deze omstandigheid niet was voorzien ten tijde van de overname. In deze uitspraak geeft de rechtbank een doorslaggevende betekenis aan een tekstuele uitleg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs Butter

Lees Meer

6 maart 2017

Is een overgang van onderneming te voorkomen?

is een overgang van onderneming te voorkomen

Als uw organisatie een andere onderneming of een onderdeel van een andere onderneming overneemt, kan er sprake zijn van OVO. Is daarvan sprake, dan gaat het personeel van (het onderdeel van) de overgenomen onderneming met behoud van arbeidsvoorwaarden automatisch over naar uw onderneming. Een OVO heeft dan ook verstrekkende gevolgen. Wanneer is er nu sprake van een OVO?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

27 februari 2017

Centraal aandeelhoudersregister

Op 19 januari 2017 is een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister.

Met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister wordt beoogd een beter zicht te krijgen op wie de aandeelhouders van vennootschappen zijn. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het fysieke aandeelhoudersregister, dat nu ten kantore van de vennootschap ligt, vaak onvindbaar is of de gegevens niet up to date zijn. De wetgever wil graag bereiken dat deze gegevens betrouwbaarder worden.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

24 februari 2017

ADVOCAAT MEDEWERKER CONTRACTENRECHT

In verband met de groei van de praktijk zoekt HEUSSEN voor de praktijkgroep Contracten en Handelsrecht een ADVOCAAT MEDEWERKER  CONTRACTENRECHT

Je hebt tenminste 4 tot 6 jaar ervaring, opgedaan op een advocatenkantoor met een commerciële advies- en procespraktijk of als advocaat in loondienst bij een (grote) multinational. Je hebt ervaring opgedaan op het gebied van commercial contracting and litigation en bent gewend in het Engels te adviseren en redigeren. Lees meer op onze carrière pagina

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nana Le Brun - van Susante

16 februari 2017

Hoogste billijke vergoeding

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2016:7113) volgt dat het zonder redelijke grond opzeggen van een arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder kan leiden tot een hoge billijke vergoeding. De rechtbank Gelderland heeft namelijk onlangs de hoogste billijke vergoeding tot dusver toegekend aan een directeur. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

1 februari 2017

HEUSSEN ADVISEERT VPK PACKAGING GROUP BIJ DE AANKOOP VAN SOLIDPACK HOLDING

HEUSSEN heeft VPK Packaging Group (VPK) bijgestaan bij de aankoop van Solidpack, producent of massief karton en met haar 175 werknemers goed voor een productie van 65.000 ton aan verpakkingen. Het team dat FPH assisteerde bestond uit Paul Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen. De transactie is afgerond op 19 januari 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

31 januari 2017

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 14 april 2016 heeft het Europese Parlement ingestemd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Verordening vervangt vanaf 25 mei 2018 de huidige privacyrichtlijn en de daarmee corresponderende Wet bescherming persoonsgegevens. In tegenstelling tot de privacyrichtlijn is de Verordening rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 januari 2017

Hoge Raad geeft verdere invulling aan de vraag of en in hoeverre een commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijkheid is voor de schulden en verbintenissen van een commanditaire vennootschap

In zijn arrest van 4 november 2016 (Distriport) laat de Hoge Raad zich nogmaals uit over de vraag of en in hoeverre een commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden en verbintenissen van een commanditaire vennootschap bij overtreding van het zogenaamde beheersverbod ex artikel 20 lid 2 van het Wetboek van Koophandel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

5 januari 2017

HEUSSEN ADVISEERT FLEXIBLE PACKAGING HOLDING BIJ DE VERKOOP VAN DRIE NEDERLANDSE VERPAKKINGSBEDRIJVEN AAN DE SPAANSE MULTINATIONAL SAICA

HEUSSEN heeft Flexible Packaging Holding (FPH), bijgestaan bij de verkoop van drie verpakkingsbedrijven, Schut in Etten-Leur, Hellema in Zaandam en Lemapack in Weesp, aan de Spaanse verpakkingsmultinational Saica. Het team dat FPH assisteerde bestond uit Stan Ph. Robbers, Ernst ter Braak, Suzanne Beijersbergen en Thijs Butter. De transactie is afgerond op 31 december 2016. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Robbers

Lees Meer

1 november 2016

Chili simplifies legalization of foreign public documents

As from 30 August 2016 the legalization of public documents from Chile is simplified into one, single procedure. As a consequence, it now will be easier, faster and cheaper to obtain public documents, such as birth certificates, marital state declarations, death certificates, judgements and company information for use in a foreign country.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

28 oktober 2016

Heussen adviseert RTL Ventures bij de verkoop van COUVERTS aan TripAdvisor

HEUSSEN heeft RTL Ventures, de investeringstak van RTL, bijgestaan bij de verkoop van restaurantreserveringsplatform COUVERTS aan TripAdvisor, het bedrijf achter restaurant-recensiesite IENS. Het team dat RTL assisteerde bestond uit Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen. De transactie is afgerond op 26 oktober 2016.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

19 oktober 2016

Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel aangenomen betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde organisaties van openbaar belang

Op 27 september 2016 is door de Eerste Kamer het Wetsvoorstel aangenomen dat Richtlijn 2014/95/EU inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen zal implementeren in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

10 oktober 2016 - Client information

HEUSSEN adviseert Damier Group bij de verkoop van Vision Healthcare business aan Vemedia

DAMIER

Heussen heeft Damier Group bijgestaan bij de verkoop van de Vision Healthcare Business aan Vemedia, de grootste producent en distributeur van gezondheidsproducten in Nederland. Vision Healtcare is onder andere bekend van de merken Vision, Ecosym, Luuf, Glucadol en Zinolium. De transactie werd begin oktober 2016 afgerond. Het Heussen team bestond uit Paul Josephus Jitta en Thijs Butter.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

31 augustus 2016

Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg in werking getreden. De wet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bepaalde bescheiden zoals de jaarrekening, uitsluitend langs elektronische weg bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel via een uniforme standaard, namelijk Standard Business Reporting (SBR), mogen worden gedeponeerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

31 augustus 2016

Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. De wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

12 juli 2016

Wet civielrechtelijk bestuursverbod is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden ten gevolge waarvan de Faillissementswet is gewijzigd. De wet voorziet in de mogelijkheid om aan bestuurders een bestuursverbod voor maximaal vijf jaren op te leggen. Het doel van de wet is het bestrijden van faillissementsfraude en voorkomen dat bestuurders hun frauduleuze activiteiten als bestuurder of lid van de raad van commissarissen bij een onderneming kunnen voortzetten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 juli 2016

Hoge Raad erkent onvoorwaardelijk pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 3 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1046) geoordeeld dat zowel de vervreemder als de verkrijger van een goed onder eigendomsvoorbehoud voorwaardelijk eigenaar van het goed worden, de vervreemder onder ontbindende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom en de verkrijger onder opschortende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

20 april 2016

HEUSSEN ranked and recognized in Legal500

In the new 2016 Europe, Middle East and Africa (EMEA) edition of the prestigious Legal500 legal guide HEUSSEN again has been ranked and recommended as a law firm in the practice areas “Commercial, corporate and M&A” and “Employment”. In addition, HEUSSEN’S corporate law partner Paul A. Josephus Jitta has been personally recommended as lawyer. After his 2008, 2009 and 2010 personal Legal500 rankings, this is his fourth ranking. Paul A. Josephus says to be proud that HEUSSEN has been ranked and recommended again. In his personal ranking Paul finds a recognition of the quality of work that HEUSSEN delivers to its clients.

Lees Meer

23 februari 2016

De zware strijd tegen sweethearting

Uit een recent rapport over diefstal, de Global Theft Barometer, blijkt dat winkeldiefstal nog altijd een groot probleem is in de retailsector. Vooral het zogenoemde fenomeen ‘sweethearting’ is een moeilijk te bestrijden vorm van winkeldiefstal. Een medewerker geeft aan vrienden en familie (sweethearts) goederen gratis of met hoge korting weg. Hoe vaak komt het niet voor dat een barman een biertje aan een vriend of vriendin weggeeft zonder deze af te rekenen of dat een medewerkster in een kledingwinkel kleding met personeelskorting afrekent voor vrienden?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

12 januari 2016

Juliëtte Schueler benoemd tot partner

Juliëtte L.C. Schueler is met ingang van 1 januari 2016 benoemd tot partner bij HEUSSEN. Juliette Schueler is sinds 2005  werkzaam bij Heussen en sinds zomer 2015 toegevoegd notaris. Zij is  gespecialiseerd in diverse onderdelen van het ondernemingsrecht waaronder (grensoverschrijdende) herstructureringen, fusies en overnames, oprichting van structuren en joint ventures, juridische fusies en splitsingen en personenvennootschappen.

5 januari 2016

HEUSSEN assisteert Jansen Venneboer bij de overname door SPIE Nederland

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta) heeft Jansen Venneboer, een kennisintensief bedrijf gespecialiseerd in engineering, inspectie en project- en maintenance management in de natte infrastructuur, bijgestaan bij de overname door SPIE Nederland, de onafhankelijke Europese marktleider in multi-technische diensten op het gebied van energie en communicatie. De transactie werd afgerond op 31 december 2015.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

2 december 2015

Step in House dag 26 januari 2016

Een goede  manier om kennis te maken met HEUSSEN is deelname aan de STEP In-housedag. Deze dag organiseren wij één keer per jaar, samen met de Stichting  STEP. De volgende STEP in House dag vindt 26 januari 2016 plaats.

Lees Meer

20 oktober 2015 - Press release

Legal Consulting for Hamburg-based reconcept Involving Bond Issue

Headquartered in Hamburg, Germany, investment company reconcept has issued a bond for its latest wind energy project (“reconcept 07 Anleihe der Zukunftsenergie Wind Deutschland GmbH & Co KG”). At a volume of 7.75 million Euros, the bond comes with a 5-year maturity and a fixed interest rate at 5% p.a.

1 maart 2015

Modernisation Parental leave and care leave

As of 1 January 2015 the Modernisation of Leave and Working Hours Regulations Bill entered into force. As a result of this, the statutory parental leave and care leave arrangements are amended as follows.

Lees Meer