Aansprakelijkheid

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Deze kan dan ook niet beschouwd worden als persoonlijk of professioneel advies. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel HEUSSEN de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan HEUSSEN niet garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van de informatie of de site gebeurt dan ook op eigen risico.

Auteurs- en IE recht

De website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De verstrekte informatie kan alleen aangewend worden voor persoonlijke doeleinden en geen andere, in het bijzonder niet voor commerciële, doeleinden.

Links naar websites van andere partijen

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. HEUSSEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De links naar websites van derden worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en onderzocht. De websites waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door HEUSSEN beheerst, gemaakt of onderhouden. HEUSSEN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan of voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg (het gebruik) van de inhoud van de gelinkte websites.