Publicatie Anneke Pelser en Suzanne Gerritse in Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP): De verlengde proeftijd: een wenselijke wijziging?

Tijdschrift TAP

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III stelt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen voor die het onder andere aantrekkelijker moeten maken voor werkgevers om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om die reden behelst één van de door het kabinet beoogde wijzigingen een verlenging van de huidige duur van de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van twee maanden naar vijf maanden. De vraag is echter of deze door het kabinet beoogde wetswijziging ertoe zal leiden dat werkgevers sneller aan een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. En als dit al zo is, of dit doel ook de middelen heiligt. In het hiernavolgende zullen we allereerst ingaan op deze vragen. Vervolgens zullen we in deze bijdrage, aan de hand van een analyse van de rechtspraak, de eventuele gevolgen van een verlenging van de proeftijd in kaart brengen en in meer concluderende zin de wenselijkheid hiervan bespreken.

Lees hier het hele artikel. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug