Inwerkingtreding Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (de “Implementatiewet”) waarmee het UBO-register in Nederland wordt geïntroduceerd, is op 23 juni jl. door de Eerste Kamer aangenomen.
Met ingang van 8 juli 2020 is de Implementatiewet al deels in werking getreden, namelijk met betrekking tot (i) de verplichting voor juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden (“UBO’s”) bij te houden en (ii) de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25% of minder van hetgeen in een boekjaar is uitgekeerd, bij te houden.

De verplichting van juridische entiteiten om informatie betreffende hun UBO’s te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen, treden op 27 september 2020 in werking.
Voor meer informatie met betrekking tot het UBO-register, verwijzen we naar het artikel van Thijs Butter van eerder dit jaar.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug