Wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen: advies van de bedrijfsarts wordt leidend

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV dient de werknemer een re-integratieverslag te overleggen. Dit re-integratieverslag biedt een weergave van de door werkgever en werknemer ondernomen re-integratie-inspanningen tijdens de loondoorbetalingsperiode.

Voorafgaand aan de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering beoordeelt het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Dit wordt de RIV-toets genoemd. Indien geen bevredigend resultaat is behaald en de re-integratie-inspanningen onvoldoende worden geacht, kan een loonsanctie worden opgelegd aan de werkgever: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte wordt dan met maximaal 52 weken verlengd.

Werkgevers ervaren onzekerheid bij de RIV-toets. Werkgevers kunnen namelijk geconfronteerd worden met een loonsanctie, terwijl het advies van de bedrijfsarts altijd keurig is opgevolgd. De reden hiervoor is dat de verzekeringsarts van het UWV bij de RIV-toets een eigen medisch oordeel geeft over de beperkingen en inzetbaarheid van de werknemer, terwijl het re-integratietraject al die tijd is ingericht op basis van de adviezen van de bedrijfsarts. Als het advies van de verzekeringsarts afwijkt van het advies van de bedrijfsarts, kan dat resulteren in een loonsanctie. Maar liefst 12% van de opgelegde loonsancties is ingegeven door een verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts.

Het onderhavige voorstel streeft ernaar om deze onzekerheid weg te nemen door het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van het UWV zal de RIV-toets niet langer beoordelen. Daarnaast kan het UWV geen loonsancties meer opleggen die gerelateerd zijn aan het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer.
Beoogd wordt dat het wetsvoorstel op 1 september 2021 in werking zal treden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug