De ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’: een invulling van het criterium ‘thuiswerken waar dat mogelijk is’

Thuiswerken waar dat mogelijk is. Dit is sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe norm. Omdat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer thuiswerken onmogelijk word geacht, heeft de overheid in de ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’ (de “Handreiking”) enkele criteria uitgewerkt om werkgevers te helpen bij de afweging.

Algemene criteria
Uit de Handreiking volgt dat een werknemer geheel of gedeeltelijk op locatie kan werken, wanneer:

  • de werkzaamheden fysieke aanwezigheid van de werknemer behoeven en deze aanwezigheid strikt noodzakelijk is voor de voortgang van een noodzakelijk bedrijfsproces of om dringende sociale redenen (bijv. de werknemer die werkzaam is in een fysiek productieproces);
  • de werkzaamheden locatie gebonden software of hardware behoeven (bijv. luchtverkeersleiders);
  • de werkzaamheden het gebruik van bedrijfsvertrouwelijke informatie behoeven die enkel op locatie is in te zien;
  • de werknemer dusdanige mentale klachten ervaart als gevolg van het thuiswerken dat het uitvoeren van werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de mentale gezondheid van de werknemer; of
  • de fysieke thuiswerksituatie van de werknemer niet toereikend is en ook niet toereikend gemaakt kan worden door het verstrekken van de nodige middelen (zoals laptop en bureaustoel), waardoor het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de gezondheid en het welbevinden van de werknemer.

Het inwerken van een nieuwe werknemer, inzicht hebben in de uitvoering van de werkzaamheden, het missen van sociale aspecten en productiviteit zijn situaties die geen goede reden vormen om op locatie te werken.

Coronaproof werkplek
Wanneer werken op locatie noodzakelijk is, gelden de reguliere arboverplichtingen en moet de werkplek in lijn met de RIVM-richtlijnen zijn. Het is daarnaast van belang om de Risico-inventarisatie en evaluatie aan te passen met inachtneming van de risico’s van het coronavirus om besmetting op de werkplek te voorkomen. Let op: daaronder valt ook de thuiswerkplek.
De Handreiking heeft als doel om werkgevers en werknemers samen tot een goede oplossing te laten komen. Indien er situaties voordoen die niet in lijn zijn met de coronamaatregelen, dan kunnen werknemers dit melden bij het meldpunt van de Inspectie SZW.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug