Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd tot 1 oktober 2021

Bij verlengingsbesluit van 27 juli 2021 is de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Tijdelijke Wet") verlengd tot 1 oktober 2021.

De volgende in de Tijdelijke Wet opgenomen regelingen zijn van belang voor de vennootschapsrechtelijke praktijk:

  1. het bestuur van een besloten of naamloze vennootschap kan bepalen dat de algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is. Voor een dergelijke virtuele vergadering gelden nadere voorwaarden; en
  2. het bestuur – in plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders – kan de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengen.  

Voor meer informatie betreffende de inhoud van de Tijdelijke Wet verwijzen wij naar update 18 in ons coronablog.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug