Werkgever mag (opeens?) naar vaccinatiestatus vragen

‘Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent’, opperde minister De Jonge tijdens de laatste persconferentie. ‘Werkgever mag naar vaccinatiestatus vragen, vindt overheid opeens’, kopte de Volkskrant kort daarna.

Onduidelijkheid
Er blijkt onduidelijkheid te hebben bestaan over de vraag of werkgevers mogen vragen of werknemers gevaccineerd zijn. Zo heeft er een verandering van standpunt plaatsgevonden bij het Ministerie van Sociale Zaken. Waar het Ministerie eerst nog expliciet op haar website vermeldde dat een werkgever niet naar de vaccinatiestatus van zijn werknemers mag vragen, valt er nu op de website van de Rijksoverheid te lezen dat dit wel degelijk kan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is hier niet altijd even duidelijk over geweest. Zo stelde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar in de Volkskrant dat je deze vraag als werknemer niet mag krijgen.

Huidige status
In juridische zin is de situatie echter (vooralsnog) ongewijzigd gebleven. Vragen mag, er staat namelijk niet in de wet dat je de vraag niet mag stellen. Het antwoord kwalificeert echter als persoonsgegeven, waarvan de verwerking in beginsel in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de ‘verwerking’ van persoonsgegevens meer omvat dan alleen het vastleggen of opslaan daarvan. Het omvat bijvoorbeeld ook het raadplegen en gebruiken. Indien je als werkgever geen risico wilt lopen, is het simpelweg aan te raden om niet naar de vaccinatiestatus te vragen. De vraag stellen is bovendien weinig zinvol, nu een werknemer mag weigeren te antwoorden en de werkgever geen gevolgen mag verbinden aan een antwoord indien dit wel gegeven wordt.

Toekomst
Minister De Jonge heeft tijdens de laatste persconferentie ook al iets losgelaten over de toekomst. Hij heeft namelijk aangegeven werkgevers in de zorg wel de mogelijkheid te willen bieden om de vaccinatiestatus van werknemers te registreren. Het kabinet is zich dus naar alle waarschijnlijkheid aan het beraden op nieuwe wetgeving. België, Frankrijk en Engeland, waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook van kracht is, zijn ons daarin al voorgegaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug