HEUSSEN gaat samenwerken met Liesker Procesfinanciering

 

‘Rechtszaakfinanciering beschikbaar voor cliënten van Heussen’

HEUSSEN gaat een strategische samenwerking aan met Liesker Procesfinanciering, marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt op het gebied van procesfinanciering. Door middel van de samenwerking wordt cliënten van HEUSSEN de mogelijkheid geboden om een kansrijke rechtszaak te laten financieren door Liesker.

 

HEUSSEN heeft de overtuiging dat het bundelen van kennis en vaardigheden tot betere dienstverlening leidt. De samenwerking met Liesker is daarin de optimale volgende stap.

 

Wij verlenen diensten van het hoogste kwaliteitsniveau zonder daarbij de praktische kant van de zaak uit het oog te verliezen. Ook houden we rekening met de commerciële overwegingen van onze cliënten. Het komt voor dat cliënten hun claims op de plank laten liggen om financiële redenen. Dat is zonde. De beslissing om wel of niet te procederen moet afhangen van de slagingskans van de claim, niet van de vraag of er budget beschikbaar is. Rechtszaakfinanciering is dan een goede oplossing.

 

Wij werken al langer samen met Liesker en zijn enthousiast over de verdere samenwerking die we nu aangaan. Rechtszaakfinanciering is groeiend in Nederland. Toch is het concept nog lang niet bij iedereen bekend. Wij zien daarin enorme kansen voor onze cliënten. Rechtszaakfinanciering verlaagt de drempel om je recht te halen. Dat geldt net zo goed voor zakelijke klanten. Heussen treedt op in commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen. We denken dat rechtszaakfinanciering zich uitstekend leent voor beide praktijken.

 

Indien cliënten een afweging moeten maken of ze een geschil aan een rechter of arbiter willen voorleggen, dan kan Heussen voor wat betreft de bekostiging van zo’n procedure die rechtszaak voorleggen aan Liesker. De ondergrens van het belang van een rechtszaak bedraagt € 500.000,-. Indien Liesker besluit tot financiering van de zaak, neemt zij het risico van de cliënt over. De zaak blijft onder de advocaat van Heussen. Bij winst van de zaak worden de kosten voor het voeren van de procedure voldaan uit de opbrengst. Het resterende bedrag wordt tussen de cliënt en Liesker verdeeld volgens een ratio van 70/30. Bij verlies blijft de cliënt gevrijwaard van kosten.

 


Over Liesker Procesfinanciering

 

Liesker Procesfinanciering, gevestigd in Breda en opgericht in 2011, richt zich op de financiering van kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van € 500.000,-. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren). Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en wordt het resterende bedrag tussen client en financier volgens een verdeelsleutel van 70/30 verdeeld. Bij verlies blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Het merendeel van de zaken die Liesker financiert betreft zakelijke geschillen. Liesker heeft diverse specialismen in huis: kartelschade, intellectueel eigendom en familierecht. Andere specialismen betrekken wij uit ons bestaande netwerk van topadvocaten. Liesker Procesfinanciering is marktleider in Nederland met een gelijkwaardig kantoor in Brussel voor de Belgische markt.

 

www.liesker-procesfinanciering.nl

www.liesker-procesfinanciering.be

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug