Werkgevers opgelet: per 1 augustus 2022 is het nevenwerkzaamhedenbeding mogelijk nietig

 

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. In deze richtlijn staan onder andere minimumvereisten voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is onlangs een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Uit dit wetvoorstel volgt dat de beperking om betaalde of onbetaalde arbeid voor anderen te verrichten uitsluitend door een werkgever kan worden opgelegd als deze gerechtvaardigd kan worden aan de hand van een objectieve reden. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de gezondheid en veiligheid en de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie.


Indien de objectieve rechtvaardiging niet door de werkgever in het nevenwerkzaamhedenbeding wordt opgenomen, dan dient de werkgever bij het inroepen van het beding een objectieve reden te geven. Bij gebreke van een objectieve rechtvaardiging is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig. Mocht de werknemer het niet eens zijn met de door de werkgever gegeven (objectieve) rechtvaardiging, dan kan hij zich wenden tot de rechter.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug