(Gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Nieuwe regeling
Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst voortaan 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald opnemen. Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Overgangsrecht
Het kind moet op het moment dat de nieuwe wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook ouders die reeds vóór de invoering van deze wet een kind kregen kunnen dus aanspraak maken op dit (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof.

De uitkering
De uitkering voor het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof wordt betaald door UWV en is voor werknemers vastgesteld op 70% van het voor de werknemer geldende dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. De maximale wettelijke uitkering bedraagt daarmee momenteel EUR 3.545,91 bruto per maand (EUR 5.065,58*0,70). Gedurende de periode dat de werknemer aanspraak maakt op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer ook vakantiedagen en vakantietoeslag op. Het ouderschapsverlof wordt door het UWV aan de werkgever of direct aan de werknemer uitgekeerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug