Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers

Recent kondigde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende beoogde wetswijzigingen aan. Eén van de voorgestelde wetswijzigingen ziet op de mogelijkheid voor een kleine en middelgrote werkgever (tot en met 100 werknemers) om – na het eerste ziektejaar – in gezamenlijk overleg met zijn zieke werknemer over te gaan tot het afsluiten van de re-integratie in het eerste spoor, indien dit niet meer in de rede ligt. Concreet betekent dit dat de zieke werknemer in dat geval niet meer hoeft te worden begeleid door de werkgever bij het hervatten van de werkzaamheden binnen de huidige organisatie. Indien de werkgever en de zieke werknemer er niet in onderling overleg uitkomen, dan kan het UWV om een oordeel worden gevraagd. Door deze beoogde wetwijziging krijgen kleinere werkgevers sneller uitsluitsel over de vraag of een werknemer nog binnen de organisatie zal terugkeren, waardoor zij sneller een vervanger in dienst kunnen nemen.

Let wel, de loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste 104 weken van ziekte blijft onverkort van toepassing. De werkgever zal gedurende deze periode ook verantwoordelijk blijven voor het verloop van het re-integratieproces, hetgeen in dat geval zal zien op re-integratie in het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever).

De Minister is voornemens om de benodigde wetgeving rond de zomer van dit jaar in internetconsultatie te brengen, zodat deze in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug