Procesfinanciering en juridische toegankelijkheid

Inleiding
Procesfinanciering, ook bekend als derdenfinanciering, is een opkomend fenomeen in de juridische wereld. Het biedt mogelijkheden voor individuen en groepen die anders niet over de financiële middelen zouden beschikken om een rechtszaak te voeren. In dit nieuwsbericht leggen we uit wat procesfinanciering is, en bespreken we de recente ontwikkelingen, impact en overwegingen.

Wat is procesfinanciering?
Soms komen individuen of ondernemingen in financiële problemen door de juridische bijstand die zij moeten inschakelen. De kosten van gerechtelijke procedures zijn immers in de loop der jaren aanzienlijk gestegen. Dit, samen met de onvoorspelbaarheid van de uitkomst, kan een ondernemer ervan weerhouden om een zaak aan te spannen of voort te zetten, zelfs als er een goede kans is op succes.

Financiering door derden biedt deze partijen de mogelijkheid om toch hun recht te halen, iets wat anders onhaalbaar zou zijn. Procesfinanciering draagt bij aan de toegankelijkheid van het rechtssysteem en zorgt voor een gelijk speelveld voor iedereen.

Het stelt eisers in staat om zonder financieel risico een zaak aan te spannen, aangezien de financieringsmaatschappij de kosten van advocaten, gerechtskosten en andere uitgaven draagt. Als tegenprestatie voor het verstrekken van financiering krijgt de procesfinancier een deel van de opbrengsten als de zaak succesvol wordt afgesloten (bijvoorbeeld een percentage van een schadevergoeding of schikkingsbedrag).

Recente ontwikkelingen
Hieronder wordt een aantal recente ontwikkelingen besproken.

  • Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA): De invoering van de WAMCA heeft gezorgd voor een nieuwe juridische ingang die procesfinanciering ondersteunt bij collectieve acties voor massaschade. Het heeft de deuren geopend voor groepen consumenten en kleine bedrijven om gezamenlijk claims in te dienen tegen grote ondernemingen in geval van massaschade, waarmee de drempel voor gerechtigheid aanzienlijk wordt verlaagd.
  • Toename van procesfinancieringsmaatschappijen: In Nederland is een toename te zien van het aantal gespecialiseerde procesfinancieringsmaatschappijen. Deze richten zich op het ondersteunen van rechtszaken voor individuen en bedrijven. Deze ontwikkeling draagt bij aan een grotere keuzevrijheid in procesfinanciers voor diegenen die een beperkt budget beschikbaar hebben om te procederen.
  • Juridische hervormingen: De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat zij het gebruik van procesfinanciering verder wil reguleren en mogelijkheden onderzoekt om de praktijk te verbeteren en te verfijnen. Deze hervormingen kunnen de transparantie en integriteit van procesfinanciering in Nederland versterken, terwijl ze tegelijkertijd de toegankelijkheid tot het rechtssysteem blijven bevorderen.

HEUSSEN en Liesker Procesfinanciering
Sinds een aantal jaren heeft HEUSSEN een strategische samenwerking met Liesker Procesfinanciering, marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt op het gebied van procesfinanciering. Door middel van deze samenwerking wordt cliënten van HEUSSEN de mogelijkheid geboden om een kansrijke rechtszaak te laten financieren door Liesker.

Over Liesker Procesfinanciering
Liesker Procesfinanciering, gevestigd in Breda en opgericht in 2011, richt zich op de financiering van kansrijke claims, zowel van particulieren als bedrijven, met een minimale waarde van € 500.000,-. De behandeling van de procedure vindt plaats door externe advocaten(kantoren). Bij winst van de zaak worden de proceskosten voldaan uit de opbrengst en wordt het resterende bedrag tussen cliënt en financier volgens een verdeelsleutel van 70/30 verdeeld. Bij verlies blijft de indiener van de claim gevrijwaard van kosten. Het merendeel van de zaken die Liesker financiert betreft zakelijke geschillen. Liesker heeft diverse specialismen in huis: kartelschade, intellectueel eigendom en familierecht. Andere specialismen betrekken zij uit hun bestaande netwerk van topadvocaten. Liesker Procesfinanciering is marktleider in Nederland met een gelijkwaardig kantoor in Brussel voor de Belgische markt.

www.liesker-procesfinanciering.nl
www.liesker-procesfinanciering.be

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug