Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. De wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen.

De wet voorziet in de oprichting van een ‘huis voor klokkenluiders’, dat onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen. Het Huis voor klokkenluiders staat open voor meldingen uit zowel de publieke als de private sector.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug