Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel aangenomen betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde organisaties van openbaar belang

Op 27 september 2016 is door de Eerste Kamer het Wetsvoorstel aangenomen dat Richtlijn 2014/95/EU inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen zal implementeren in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De nieuwe regels gelden voor organisaties van openbaar belang (zoals beursvennootschappen, banken en verzekeraars) die kwalificeren als groot en gemiddeld meer dan 500 werknemers in dienst hebben. Organisaties kwalificeren als groot indien zij voldoen aan twee van de drie volgende vereisten: (i) een balanstotaal van meer dan EUR 17,5 miljoen, (ii) een netto-omzet van meer dan EUR 35 miljoen en (iii) gemiddeld meer dan 250 werknemers.

De organisaties die voldoen aan twee van de drie bovenstaande criteria dienen een niet-financiële verklaring op te nemen in het bestuursverslag. In de niet-financiële verklaring dient te worden opgenomen hoe de organisatie omgaat met milieu, sociale- en personeelsaangelegenheden, het eerbiedigen van mensenrechten en het bestrijden van corruptie en omkoping. Voor beursgenoteerde vennootschappen die voldoen aan de criteria geldt bovendien dat zij een beschrijving van hun diversiteitsbeleid moeten opnemen in het bestuursverslag.

Ondanks dat de datum van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet officieel is vastgesteld, wordt verwacht dat organisaties bovengenoemde verklaring dienen op te nemen over het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug