Wet civielrechtelijk bestuursverbod is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden ten gevolge waarvan de Faillissementswet is gewijzigd. De wet voorziet in de mogelijkheid om aan bestuurders een bestuursverbod voor maximaal vijf jaren op te leggen. Het doel van de wet is het bestrijden van faillissementsfraude en voorkomen dat bestuurders hun frauduleuze activiteiten als bestuurder of lid van de raad van commissarissen bij een onderneming kunnen voortzetten.

Een bestuursverbod wordt op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) of de curator van de failliete rechtspersoon waar de betrokkene bestuurder was door de civiele rechter opgelegd en wordt geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug