#Metoo

Filmacteur Kevin Spacey, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-serie House of Cards, had binnen een paar dagen geen werk meer toen hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de werkvloer komen beschuldigingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag met enige regelmaat voor. Kan een werknemer beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag worden ontslagen?

Een greep uit de rechtspraak

Recent oordeelde de kantonrechter Utrecht op 8 november 2017 dat het gegeven ontslag op staande voet door de werkgever wegens seksuele intimidatie en agressief gedrag van een werknemer niet geldig was. De werknemer was ontslagen omdat hij een paar dubbelzinnige en opdringerige opmerkingen had gemaakt tegen een uitzendkracht en vervolgens bij wijze van grap zijn broek had laten zakken met de opmerking dat zij deze ook maar van stickers moest voorzien. De vrouwelijke uitzendkracht was ingehuurd om bedrijfskleding van een nieuw logo te voorzien. Op deze broeken hoefde geen logo te worden gestreken. Toen de werkgever de werknemer met voornoemd gedrag confronteerde, riep de werknemer in kwestie dat de werkgever “niet goed bij zijn pan was”. Uiteindelijk heeft de werkgever de werknemer op staande voet ontslagen. Ter zitting is duidelijk geworden dat de werknemer niet op de hoogte was van het feit dat op broeken geen logo gestreken hoefde te worden. Verder had de werkgever ook geen feiten gesteld, waaruit volgde dat het uittrekken van de broek een seksuele betekenis had. De kantonrechter was van oordeel dat de werknemer niet op staande voet mocht worden ontslagen.

Ook het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 18 april 2017 dat een werknemer niet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ontslagen mocht worden. Er heerste namelijk een ‘knuffelcultuur’ op de werkvloer.

In de volgende situatie mocht een werknemer wel worden ontslagen wegens seksuele intimidatie. De werknemer had onder meer meerdere werknemers en ex-werknemers achter bij hun middel gepakt en had daarbij seksueel getinte opmerkingen gemaakt. De werknemer was hiervoor meerdere keren schriftelijk gewaarschuwd: “geen lichamelijk contact” en “bewaar afstand”. Werknemer heeft zich hier niet aan gehouden, hetgeen hem ernstig kon worden aangerekend. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dan ook op 18 augustus 2016 dat de arbeidsovereenkomst met deze werknemer terecht was ontbonden wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag (verwijtbaar gedrag, de e-grond) en oordeelde dat de werknemer geen transitievergoeding toekwam gelet op zijn ernstig verwijtbare gedrag.

Conclusie

Of een werknemer wegens seksuele intimidatie op de werkvloer kan worden ontslagen hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo zal de ernst van het grensoverschrijdende gedrag een rol spelen en de cultuur van het bedrijf. Bij minder ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag oordelen rechters veelal dat eerst gewaarschuwd moet worden voordat een werknemer mag worden ontslagen. Ook speelt het soort functie een rol. Zo zal seksueel grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende tegen zijn ondergeschikten, gelet op de aard van de hiërarchische verhouding, eerder tot een geldig ontslag leiden.

Het is van belang om een zorgvuldig onderzoek naar de feiten te doen en om deze feiten vast te leggen, zodat het seksueel grensoverschrijdend gedrag kan worden bewezen. Tot slot zal een afweging moeten worden gemaakt of de werknemer op staande voet zal worden ontslagen of dat aan de kantonrechter wordt verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug