Digitaal deponeren van de jaarrekening

Rechtspersonen zijn verplicht de jaarrekening openbaar te maken door deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

In het verleden hadden rechtspersonen daarbij de keuze om een papieren jaarrekening te deponeren of via elektronische weg te deponeren. Met de inwerkingtreding van – onder andere – het Besluit elektronische deponering handelsregister op 1 juli 2016, is het voor bedrijven op termijn verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren via Standaard Business Reporting (SBR).

De verplichting tot digitaal deponeren wordt gefaseerd ingevoerd. Zo geldt de verplichting tot digitaal deponeren voor micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen met ingang van de jaarrekening die ziet op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016.

Voor middelgrote rechtspersonen geldt de verplichting om de jaarrekening te deponeren via SBR met ingang van de jaarrekening die ziet op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017.

Voor grote rechtspersonen is nog geen verplichting ingevoerd om te deponeren via SBR.

Aangezien financiële software en een PKIoverheid-certificaat benodigd is, dient elke vennootschap de jaarstukken in principe zelf te deponeren. Mocht dit echter niet mogelijk zijn voor de vennootschap, kan een externe accountant hiervoor zorgdragen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug