PUBLICATIE ANNEKE PELSER IN HR RENDEMENT - VRAAG EN ANTWOORD II

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiebijslag over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe verplicht? Hoe kunnen we dit tegengaan?

Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Tot 2018 gold dat u het minimumloon en de minimumvakantiebijslag alleen hoefde te betalen over de overeengekomen normale arbeidsduur. Sinds 1 januari moet u naar evenredigheid het minimumloon ook over overuren betalen. Daarnaast moet u sinds dit jaar vakantiebijslag over overwerkuren betalen.

Voorkomen

Er is sprake van overwerk als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de normale of overeengekomen arbeidsduur. Dit geldt zowel bij een fulltime als een parttime dienstverband. Voor de toepassing van de regels is het relevant of de werknemer daadwerkelijk arbeid heeft verricht; niet of hij daartoe zelf het initiatief heeft genomen of dat het in opdracht van de werkgever is gebeurd. Als u niet wilt dat een werknemer zomaar overuren maakt, zult u hem daarop moeten aanspreken. Met de volgende maatregelen kunt u voorkomen dat uw organisatie verplicht is om vakantiebijslag over overuren te betalen:

  • Als een werknemer loon ontvangt dat meer bedraagt dan driemaal het wettelijk minimumloon, kunt u overeenkomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag over het meerdere boven het drievoudige van het minimumloon.
  • In de cao mag worden bepaald dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding. Wel moet dan de som van loon plus vakantiebijslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn in de referteperiode voor vakantiebijslag (in de regel is dit periode van 1 juni t/m 31 mei).

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug