Guyana partij bij apostilleverdrag sinds 18 april 2019

Sinds 18 april 2019 hoeven documenten, uitgegeven in Nederland voor juridische zaken in de Coöperatieve Republiek Guyana (“Guyana”), welke gelegaliseerd dienen te worden, niet langer meer gelegaliseerd te worden door de Rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Guyana.

Krachtens de akte van toetreding van Guyana de dato 30 juli 2018, is het “Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten” van 5 oktober 1961 (“Apostilleverdrag”) op 18 april 2019 in werking getreden voor Guyana.

Het apostilleverdrag is een internationaal verdrag dat voorziet dat voor buitenlandse documenten voor juridische zaken van Staten die partij zijn bij het verdrag, een apostille als “legalisatie” voldoende is voor gebruik in die Staten.

In 2018 zijn Tunesië (30 maart 2018) en Bolivia (7 mei 2018) partij bij het Apostilleverdrag geworden. Momenteel zijn 117 Staten partij bij het Apostilleverdrag.

Op 14 mei 2019 zal ook voor de Republiek der Filipijnen het Apostilleverdrag in werking treden, krachtens de akte van toetreding van Filipijnen de dato 12 september 2018.

HEUSSEN is u graag van dienst bij uw legalisaties.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug