Werkgevers opgelet: betaal per 1 januari 2020 een lagere WW-premie

Voldoet u aan de administratieve vereisten?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de maatregelen is een WW-premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent, kort gezegd, dat een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betaalt over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. Let wel, de lage WW-premie mag alleen worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepcontract). Klinkt logisch, maar hebben alle werknemers in uw onderneming een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Of hebt u na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen per brief of e-mail bevestigd dat de arbeidsovereenkomst is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

In het laatste geval is niet voldaan aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent in beginsel dat voor deze werknemers alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden opgemaakt. Echter, om de administratieve lasten te beperken is geregeld dat werkgevers in zulke situaties kunnen volstaan met een schriftelijke door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. 

Aangezien niet alle werkgevers in staat zijn om dit vóór 1 januari 2020 in orde te maken heeft Minister Koolmees in samenspraak met de Belastingdienst besloten om werkgevers drie maanden extra de tijd te geven om te voldoen aan dit vereiste voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd. Voorwaarde is echter wel dat vóór 1 april 2020 voor deze werknemers een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of door beide partijen ondertekende schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is. Let wel, deze coulance geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Wilt u meer weten over de WW-premiedifferentiatie? Of hebt u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug