Werkgevers kunnen besparen op loonkosten bij minder werk door coronavirus

mondkapje

Het coronavirus is door het kabinet aangemerkt als buitengewone omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus financiële problemen ondervinden een vergunning voor werktijdverkorting kunnen aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Door toepassing van de werktijdverkorting worden niet-gewerkte uren als WW-uitkering betaald door het UWV.

Voorwaarden
Om voor de vergunning in aanmerking te komen moeten bedrijven aantonen dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken ten minste 20% minder werk zal zijn en dat er een direct verband is met het coronavirus.

De vergunning
Indien aan de voorwaarden is voldaan, kan er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning voor werktijdverkorting worden verleend voor een periode van ten hoogste zes weken. Deze periode kan op verzoek van de werkgever drie maal worden verlengd.

WW-uitkering
Nadat de vergunning is ontvangen kan de WW-uitkering worden aangevraagd. De WW-uitkering wordt aan de werkgevers verstrekt. De werknemers blijven in dienst en ontvangen hun loon op de gebruikelijke wijze.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten
Er is geen werktijdverkorting mogelijk voor oproepkrachten met een nul- urencontract en uitzendkrachten.

Heussen kan u verder informeren over het coronavirus op arbeidsrechtelijk gebied, zoals de rechten en plichten van werknemers in verband met het coronavirus.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug