INTRODUCTIE TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD: EEN AANZIENLIJKE VERLAGING LOONKOSTEN VAN DOOR CORONA GETROFFEN WERKGEVERS

crisis

Eerder hebben we vermeld dat Nederlandse bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus financiële problemen ondervinden de mogelijkheid hebben een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Door toepassing van de werktijdverkorting worden niet-gewerkte uren als WW-uitkering betaald door het UWV. Gisteravond kondigde de Nederlandse regering een nog uitgebreidere compensatieregeling aan. Als gevolg daarvan kunnen geen nieuwe aanvragen voor de werktijdverkorting meer worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen worden onder de nieuwe regeling afgehandeld.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
De regering introduceert een aangepaste regeling, de zogenoemde ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’. De regeling zal met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 worden ingevoerd. De aangepaste regeling is onderdeel van de maatregelen uit het steunpakket voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De regeling onderscheidt zich op de volgende punten van de werktijdsverkorting:

  1. De mogelijkheden voor werkgevers om een tegemoetkoming aan te vragen worden fors verruimd.
  2. Om in aanmerking te komen voor het noodfonds dient de werkgever ten minste een omzetverlies van 20% te verwachten.
  3. Werkgevers worden niet tot maximaal 75% van het maximum dagloon gecompenseerd, maar tot maximaal 90%. Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van het omzetverlies.
  4. De regeling zal ook gelden voor werknemers met een 0-uren contract en oproepkrachten.
  5. De compensatie wordt in beginsel verstrekt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden.
  6. Gedurende de subsidieperiode mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen.

WW-premies aanvullen tot 100% van het salaris
Door de invoering van de nieuwe regeling en door de verhoging van de maximale tegemoetkoming zal de discussie over de vraag of de WW-uitkering dient te worden aangevuld tot aan het salarisniveau in het geval van werktijdverkorting aan belang inboeten.[1] Wat daar ook van moge zijn, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisterenavond tijdens een interview dat werd uitgezonden door het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’ in ieder geval bevestigd dat werkgevers het verschil tussen de WW-premie en het normale salaris bij een beroep op het noodfonds wel degelijk dienen te betalen. 


[1] In de recente Regeling onwerkbaar weer staat dat de werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht, terwijl het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot nu toe de indruk wekte dat de werkgever het loon volledig moet doorbetalen gedurende de looptijd van de vergunning voor werktijdverkorting.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug