Update met betrekking tot de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

Hoewel het nog steeds niet mogelijk is om een aanvraag voor de compensatie van loonkosten op basis van de NOW in te dienen, kunnen we u wel voorzien van een update hieromtrent.

De Belastingdienst heeft werkgevers die een beroep op de NOW willen doen namelijk opgeroepen om hun (maandelijkse) aangifte loonheffingen te versturen indien ze dit niet reeds gedaan hebben. De reden hiervoor is dat het UWV deze gegevens nodig heeft voor het verwerken van de NOW-aanvraag. Alleen als het UWV over de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen beschikt, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt.

Het is niet vereist dat u de loonheffing ook daadwerkelijk betaalt. Als u door het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u namelijk om bijzonder uitstel van betaling vragen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug