SPOEDWETGEVING VOOR HET HOUDEN VAN VIRTUELE ALGEMENE VERGADERINGEN OP KOMST

Op 3 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met een noodwet, die het mogelijk zal maken voor alle rechtspersonen om een virtuele algemene vergadering te houden. Onder huidig Nederlands recht is een dergelijke virtuele vergadering niet toegestaan. Doordat het houden van een fysieke vergadering echter lastig is gezien de maatregelen die zijn genomen in verband met COVID-19, zal het tijdelijk ook mogelijk worden om virtuele vergaderingen te houden.

Het persbericht waarin de noodwet is aangekondigd vermeldt de volgende kernpunten van de noodwet:

  • Het bestuur kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via een live-stream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden of aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord.
  • Mocht een lid of een aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan een dergelijke vergadering dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
  • Het bestuur kan de termijn voor het houden van de algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De ministerraad heeft de noodwet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Wanneer de noodwet bij de Tweede Kamer wordt ingediend, zal ook de tekst van de noodwet openbaar worden. Het persbericht vermeldt geen tijdspad in dit verband. Wij zullen regelmatig updates circuleren ten aanzien van de voortgang met betrekking tot de noodwet.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug