Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij HEUSSEN realiseren wij ons dat onze activiteiten een bredere impact hebben dan alleen op onze directe omgeving.

In ons handelen en onze bedrijfsvoering proberen wij dan ook oog te houden voor het milieu, onder andere door continue verbetering van onze werkprocessen, zorg te dragen voor het welzijn van onze medewerkers en onze maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.

Daar waar mogelijk nemen wij de drie P’s in acht: People, Planet en Profit.

People: Diversiteit

HEUSSEN gelooft dat een diverse en gevarieerde bedrijfscultuur, waarbinnen diversiteit een speerpunt is, essentieel is voor succesvol zakendoen. Binnen HEUSSEN werken mensen van verschillende nationaliteit, ras, religie, geslacht, achtergrond en herkomst. Wij onderschrijven het recht op gelijke behandeling op alle (professionele) fronten.

HEUSSEN investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers opdat zij zich, ieder met hun individuele talent, volledig kunnen ontplooien.

Planet: Duurzaamheid

Bij de keuze van nieuwe huisvesting in 2012, is uitgebreid stil gestaan bij milieu en duurzaamheid. De Oval Tower is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat volgens het Core & Shell-concept van de Amerikaanse Green Building Council is getransformeerd tot „Green Building“. Er zijn diverse energiebesparende systemen geïmplementeerd en de buitenruimte is volledig ontworpen en vernieuwd volgens de LEED®-normen. Bovendien is er voorzien in ruime fietsenstallingscapaciteit en werkt het restaurant volledig op biologische grondslagen. HEUSSEN is gevestigd nabij een trein- en metro station en heeft twee oplaadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd.

In onze bedrijfsvoering stimuleren we digitalisering en wordt zoveel mogelijk tweezijdig afgedrukt.

Profit: maatschappelijke betrokkenheid

HEUSSEN als bedrijf, maar ook veel van haar medewerkers op persoonlijke titel, ondersteunen op regelmatige basis goede doelen of charitatieve projecten. Dat gebeurt via financiële ondersteuning maar vaak ook door persoonlijke tijdsinvestering.

Deze projecten variëren van bekende musea tot plaatselijke sportclubs, kleine theaterprojecten en plaatselijke scholings- en alfabetiseringsprojecten.