Notariële praktijk

Volgens de Nederlandse wetgeving moeten bepaalde transacties worden verricht door middel van een notariële akte en is de tussenkomst van een notaris vereist. Onze notariële praktijk omvat het volledige spectrum van ondernemingsrechtelijke notariële werkzaamheden, variërend van registraties en eenvoudige aandelentransacties tot complexe grensoverschrijdende bedrijfsreorganisaties en fusies en overnames.

Het team van (kandidaat-) notarissen van HEUSSEN adviseert over vennootschapsrecht en notarieel recht en bereidt notariële akten voor en voert deze uit. Daarbij werken onze (kandidaat-)notarissen nauw samen met onze advocaten.

Onze notariële praktijk omvat:

  • Aandelenoverdrachten
  • (Grensoverschrijdende) juridische fusies
  • Grensoverschrijdende omzettingen en migraties van bedrijven van en naar Nederland
  • Kapitaalverhogingen en -verlagingen
  • Legalisaties
  • Oprichting van rechtspersonen (B.V., N.V., SE, vereniging, coöperatie, stichting)
  • Registratie van bijkantoren van buitenlandse vennootschappen
  • Splitsingen
  • Statutenwijzigingen
  • Vestiging van pandrechten