Hem

Ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility)

HEUSSEN inser att företagets handlingar efterlämnar spår, inte bara i vår direkta närhet, men ibland mycket långt bort.

Vi har därför bestämt oss att säkerställa att vår affärsverksamhet är ekologisk hållbar, att ständigt utveckla våra prestationer på detta område, att ta hand om våra medarbetare, -som är vår största tillgång-, och att ge tillbaka till samhället genom donationer och sponsring. I vår dagliga verksamhet kallar vi det för våra tre P’s: People, Planet och Profit (människor, jorden och vinst).

Människor: Mångfald (People)

Vi tror med bestämdhet att en uppblandad arbetskultur, i vilken mångfald är en nyckelfaktor, är en förutsättning för ett framgångsrikt företagande. Vi anställer människor med olika nationaliteter, från olika ras, trosinriktningar, kön, social och kulturell bakgrund och vi strävar aktivt efter att utöka denna mångfald. Vi tror på och stödjer principen om jämlika möjligheter inom rekrytering och karriär.

Utöver det satsar vi på våra anställda så att de kan utveckla deras professionella färdigheter och vi uppmuntrar personlig utveckling med syfte att frigöra deras individuella talanger så att de ska kunna uppnå deras fulla potential.

Jorden: Hållbar utveckling (Planet)

När vi valde vårt nya kontor 2012 var den miljömässiga aspekten av huset en viktig faktor i beslutsprocessen.

The Oval Tower är den första kontorsbyggnad i Nederländerna som är ombyggd till en Green Building och klarar därmed standarden som är framtagen av American Green Building Council’s Core & Shell. Multipla energibesparingssystem är inkluderad i byggnaden och de kringliggande områden har blivit omgjorda enligt LEED® standard. Rejäla cykelparkeringar har upprättats. Restaurangen i huset serverar endast ekologisk mat. HEUSSEN ligger granne med en tåg- och metrostation och har installerat två laddningsplatser för elektriska bilar.

Vi tar hand om vår kontorsmiljö genom att uppmuntra till en digital arbetsprocess och till att vid utskrift i störst möjliga mån välja dubbelsidig utskrift för att minska pappersanvändningen.

Vinst: Samhället (Profit)

Att bidra till välgörenhet och sponsra kulturell institutioner är ett av våra huvudspår för att kunna ge tillbaka en del av vår vinst till samhället.

HEUSSEN som företag, men även dess medarbetare individuellt, sponsrar eller ger ofta egen tid till olika välgörande ändamål. Detta kan var allt från ett välkänt museum till lokala sportklubbar, små teaterprojekt, religiösa institutioner eller litteraturprojekt.