Hem

Arbetsrätt

Människorna är utan tvivel en viktiga tillgång för ett företag. För att kunna vara framgångsrika behöver företag därför ansvara för sina arbetsrättsliga frågor. Vi på HEUSSEN har ett stort urval av tjänster på arbetsrättsområdet, så att klienten på bäst möjliga sätt kan dra nytta av sina mänskliga tillgångar. Våra advokater ger juridiska rekommendationer till små, medelstora och stora företag samt till verkställande direktörer och högre anställda. Vår erfarenhet med att arbeta ihop med både nationella och internationella (skatte-) rådgivare, tillsammans med vår fokus på klientens kommersiella behov, gör att klienten kan vänta sig en komplett lösning som passar till dess egen målsättning.

Vår expertis inom detta område omfattar

 • allmänna frågor angående arbetsrätt och social trygghet
 • anställdas rättsövergång och rättigheter vid överlåtelse av verksamhet
 • arbetskonflikter
 • arbetsrättsliga frågor i relation till fusioner och företagsförvärv
 • fackföreningsfrågor
 • gränsöverskridande arbetsrättsfrågor
 • Industriella relationer samt kollektivavtal
 • omorganisationer och kollektivt avskedande
 • optioner och andra bonussystem
 • upprättande och granskande av arbets- och uppgiftskontrakt
 • uppsägning
 • utplacering