Hem

Corporate finance och sakerheter

Våra advokater inom ‘BANKING & FINANCE’ är specialiserande på de legala aspekterna inom finansiella transaktioner. Vi ger råd till nederländska och internationella företag, banker och andra finansiella institut angående alla relevanta frågor inom företagsrätt, avtalsrätt och de regulatoriska aspekter av finansiering, omfinansiering och säkerheter.

Vi har utbredd expertis och erfarenhet med genomförande av komplexa internationella corporate (re)finance strukturer, ofta i nära samarbete med utländska banker, (skatte-)jurister och corporate finance rådgivare.

Vår expertis inom detta område omfattar

  • due diligence
  • fästa säkerhetsrätter som pant och hypotek
  • juridiska utlåtanden
  • lån, obligationer, skuldsedlar och andra finansiella dokument
  • utvinna säkerheter