Hem

Kontrakt och handelsrätt

Våra advokater ger råd i samband med att våra klienter vill starta och driva affärsverksamhet i Nederländerna. Vi har utbredd expertis och erfarenhet med att förbereda, granska och förhandla många varierande typer av avtal. Vi uppträder som allmän rådgivare till nederländska klienter och som nederländsk representant för utländska företag.

Vår expertis inom detta område omfattar

  • agentur och distribution
  • allmänna villkor
  • betalningsoförmåga
  • företagsfinansiering
  • franchising
  • internationell privaträtt
  • internationellt överlåtande av varor
  • intra-grupp avtal
  • partnerskap
  • produktansvar