Hem

Nordamerikanska verksamhet

Vår nordamerikanska verksamhet har inrättats för att tillgodose behoven hos amerikanska och kanadensiska företag som tar sig in på den nederländska marknaden eller som redan är verksamma i Nederländerna. Vi förstår hur våra amerikanska och kanadensiska kunders verksamhet fungerar och kan tillfredsställa deras särskilda behov med högkvalitativ juridisk rådgivning som är både tydlig och praktisk. Alla våra jurister har lång erfarenhet av att arbeta med amerikanska och kanadensiska företag. De har även ingående kunskap vad gäller de aspekter av juridiska tjänster som är nödvändiga för våra amerikanska och kanadensiska kunder. Dessutom talar alla våra jurister flytande engelska och förstår de subtila kulturella skillnaderna mellan att göra affärer i USA eller Kanada, beroende på omständigheterna, och Nederländerna.