Hem

Processrätt

Vår processrättgrupp specialiserar sig på råd och biträde vid inhemska och internationella kommerciella tvister. Våra jurister har betydande erfarenhet med civil processrätt och internationell privaträtt samt olika sorters tvistlösning som t.ex. skiljenämnder, förlikning samt offentliga domstolsprocesser.

Vår expertis inom detta område omfattar

 • (avtalsenlig) förpliktelse och ansvarsskyldighet
 • ansvarsfrågo
 • åtalbar handling
 • beslagtaende av tillgångar
 • earn-out tvister
 • försäkringstvister
 • internationella tvister
 • kommerciella tvister
 • kontraktsbrott
 • nationell och internationell konfliktlösing
 • rättsintrång
 • tolkning av avtal