10 oktober 2017

Mag een werkgever de e-mailbox van een werknemer controleren?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 5 september 2017 geoordeeld dat een werkgever slechts de e-mailbox van een werknemer mag controleren als i) de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om de e-mails te controleren; ii) er geen minder ingrijpende maatregel mogelijks is geweest en iii) als de werknemer vooraf van de controle in kennis is gesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

11 september 2017

HEUSSEN adviseert VPK Nederland bij de aankoop van Allround Packaging Group Nederland en Slippens Beheer

HEUSSEN heeft VPK Nederland, een dochteronderneming van VPK Packaging Group (VPK), bijgestaan bij de aankoop van Allround Packaging Nederland en Slippens Beheer. Met deze overnames breidt VPK haar activiteiten op het gebied van duurzame kartonverpakkingen verder uit. Het HEUSSEN team bestond uit Paul Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Ernst ter Braak. De transactie is afgerond op 1 augustus 2017.

Eerder dit jaar heeft HEUSSEN VPK Packaging Group al geadviseerd bij de aankoop van Solidpack.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

7 augustus 2017

Nieuwe Arbowetgeving vanaf juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet) gewijzigd. In de nieuwe Arbowet krijgen de werkgevers meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. Daarnaast dient voor de aanstelling van een preventiemedewerker instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te worden gevraagd. Tijd dus om het personeelsreglement aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

1 augustus 2017

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen per 1 juli 2017 in werking getreden

Op 1 juli 2017 is de Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (de “Wet”) in werking getreden. De Wet beoogt te voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen en dat een uiterste betaaltermijn van zestig dagen gaat gelden voor grote ondernemingen die een handelsovereenkomst sluiten met zelfstandige ondernemers of kleine of middelgrote ondernemingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

7 juli 2017

Juliëtte Schueler newly appointed civil law notary

HEUSSEN is proud to announce that Juliëtte Schueler was formally appointed as civil law notary, effective today. Juliëtte will be taking over from Jacques Verasdonck, who has been HEUSSEN’s civil law notary since the firm was founded. Although Juliëtte will head the notarial practice from now on, Jacques will remain involved in our practice as of counsel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Juliëtte L.C. Schueler

Lees Meer

6 juli 2017

Werknemers toch beschermd tijdens pre-pack

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna “het Hof”) een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid over de arbeidsrechtelijke positie van werknemers tijdens een pre-pack. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de Richtlijn Overgang van Onderneming (Richtlijn 2001/23/EG) van toepassing is bij een doorstart vanuit een pre-pack. Hierdoor gaan de werknemers van rechtswege over naar de doorstartende onderneming. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 juli 2017

HEUSSEN ADVISEERT ANTICIMEX GROUP BIJ TWEE OVERNAMES

Heussen heeft Anticimex Group bijgestaan bij de overnames van Excellent Ongediertebestrijding en Gerdon Vogelwering. Excellent ongediertebestrijding is specialist in ongediertepreventie, vogelwering, schimmel, vocht- en zwambestrijding. Gerdon Vogelwering is expert in vogelwering en constructiewerkzaamheden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

27 juni 2017

Uitspraken door het Europese Hof over hoofddoekverbod

Deze maand verschijnt in het magazine voor human resources professionals "HR Rendement" een artikel van de hand van Anneke Stekelenburg betreffende recente uitspraken van het Europese Hof over hoofddoekverboden.  

Er kunnen verschillende redenen zijn om een hoofddoek op de werkplek te verbieden. Denk aan een hygiënenorm, het nastreven van onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het uitstralen van neutraliteit naar klanten. In maart dit jaar heeft het Europese Hof twee belangrijke uitspraken gedaan over het hoofddoekverbod. Wat betekent deze uitspraak voor uw organisatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

26 juni 2017

Olympische Sportdag Amsterdam Cares

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het team van Heussen via vrijwilligersorganisatie Amsterdam Cares meegedaan aan een sportdag tijdens de Olympische Sportweek. Tijdens de Olympische Sportweek maken kinderen uit achterstandsgroepen kennis met diverse sporten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

21 juni 2017

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen na de Brexit van toepassing op vennootschappen uit het VK

Als gevolg van de Brexit zal de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen van belang worden voor vennootschappen die weliswaar in het Verenigd Koninkrijk zijn opgericht, maar hun werkzaamheden (nagenoeg) geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met het Verenigd Koninkrijk.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

12 juni 2017

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) in werking getreden. Door de invoering van deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. De zogeheten VAR-verklaring diende als hulpmiddel voor de beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie, maar bood in de praktijk weinig rechtszekerheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

7 juni 2017

Revised Shareholders’ Rights Directive published

On 20 May 2017, the revised Shareholders' Rights Directive (the “Directive”) was published in the official journal of the European Union. The purpose of the Directive is to encourage active and transparent engagement by shareholders of EU listed companies.The Directive will enter into force two years after its publication in the official journal and must have been implemented by the EU Member States into national legislation by then.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

31 mei 2017

HEUSSEN co-organized the Dutch employment law seminar with the Taiwan Business Association in the Netherlands

In order to assist Taiwanese companies acquiring more knowledge of Dutch employment law and the common employment practices in the Netherlands, the Taiwan Business Association in the Netherlands (“TBA”) and HEUSSEN co-organized a seminar at the offices of HEUSSEN Amsterdam for around 25 guests on 19 May 2017

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ying Cui

Lees Meer

29 mei 2017

KLANTENVERGOEDING BIJ EINDE AGENTUUROVEREENKOMST (7:442 BW)

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:935 (Prijsvrij/Corendon) verdere uitleg gegeven over wanneer je toekomt aan de berekening van de omvang van een klantenvergoeding bij het beëindigen van een agentuurovereenkomst.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Lycke Cappelle

Lees Meer

12 mei 2017

Grensoverschrijdend zakendoen in Duitsland en Nederland (Ronde Tafel TerZake Legal/Elsevier)

Sandy van der Schaaf, advocaat & Rechtsanwältin en manager van de Duitse Desk van HEUSSEN, is één van de 9 advocaten en Rechtsanwälte, die zijn geïnterviewd over de groei van hun grensoverschrijdende praktijk en de toenemende, zakelijke kansen die zij in de Duits/Nederlandse markt zien.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

9 mei 2017

Heussen adviseert Anticimex Group bij de overname van PCF Holland

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen) heeft Anticimex Group, 's-werelds op 3 na grootste ongediertebestrijdingsbedrijf, bijgestaan bij de overname van PCF Holland, een familiebedrijf in Midden-Nederland. Met deze overname breidt Anticimex haar activiteiten op het gebied van faunamanagement en vogelwering uit. De transactie is afgerond op 3 mei 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief