Legal

HEUSSEN

HEUSSEN is de handelsnaam van HEUSSEN B.V. HEUSSEN is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden die worden verricht. Op alle door HEUSSEN verrichte of te verrichten werkzaamheden en handelingen zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

HEUSSEN is gevestigd in de Oval Tower, 10th floor, De Entree 139-141, NL-1101 HE Amsterdam, Nederland en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34222303

Algemene Voorwaarden

Link naar de Algemene Voorwaarden HEUSSEN (PDF).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten, (kandidaat)notarissen en juristen werkzaam bij HEUSSEN zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid conform de voorschriften van hun beroepsorganisaties. Onze verzekeringsagent is AON Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam Zuid Oost.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen wij dat graag van u. HEUSSEN beschikt over een interne klachtenregeling. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling op basis van deze klachtenregeling. Een exemplaar van de regeling wordt u op eerste verzoek toegezonden. Vragen of klachten kunt u richten aan info@heussen-law.nl.

Beroepsverenigingen

Heussen’s advocaten en (kandidaat)notarissen zijn geregistreerd bij hun respectievelijke beroepsverenigingen en zijn onderworpen aan de respectievelijke beroepsregels (met inbegrip van gedragscodes en tuchtrecht). De regels en codes zijn toegankelijk via de website van de toepasselijke beroepsorganisatie of op aanvraag.

Advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten, 070 335 35 35, www.advocatenorde.nl

(Kandidaat)notarissen:  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 070 330 71 11, www.knb.nl