8 augustus 2022

(Gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst voortaan 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald opnemen. Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

20 juli 2022

Wetsvoorstel werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer

De politieke partijen D66 en Groenlinks hebben op 27 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd werknemers zo goed mogelijk faciliteren om (gedeeltelijk) thuiswerken af te kunnen dwingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat een meerderheid van de thuiswerkers het thuiswerken tijdens de coronacrisis als prettig heeft ervaren, terwijl er nog steeds werkgevers zijn die hun werknemers naar kantoor laten komen, ondanks dat thuiswerken een optie is.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

4 juli 2022

Uitbreiding informatieplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet wordt de al bestaande niet-limitatieve lijst met onderwerpen waarover de werkgever de werknemer schriftelijk of elektronisch dient te informeren uitgebreid.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

27 juni 2022

Mag een werkgever een ongelijke salarisverhoging doorvoeren voor werknemers die hetzelfde werk verrichten?

Volgens een uitspraak van het Hof Den Bosch van 29 maart 2022 kon deze vraag in de onderhavige procedure bevestigend worden beantwoord.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 juni 2022

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in The Legal 500 EMEA 2022 edition. The Legal 500 is a leading independent international legal directory providing information on law firms across the globe on the basis of comprehensive research and client feedback every year.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 mei 2022

TIM SCHREUDERS AND RENS BERREVOETS CONTRIBUTED TO THE FIFTH EDITION OF LEXOLOGY GETTING THE DEAL THROUGH – JOINT VENTURES

Lexology Getting The Deal Through provides international expert analysis in key areas of law, practice and regulation for corporate counsel, cross-border legal practitioners, and company directors and officers. Throughout the fifth edition of Joint Ventures and following the Lexology Getting The Deal Through format, the same key questions are answered by leading practitioners in each of the jurisdictions featured.

Lees Meer

5 april 2022

WHOA: PREVENTIEVE HERSTRUCTURERING IN NEDERLAND

Inmiddels is meer dan een jaar geleden de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA introduceert een preventieve herstructureringsprocedure, waarmee een faillissement inclusief de daarbij behorende negatieve gevolgen voorkomen worden. Sinds de invoering van de WHOA zijn er al 13 akkoorden door de rechter gehomologeerd en daarmee dreigende faillissementen afgewend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

14 maart 2022

Werkgevers opgelet: per 1 augustus 2022 is het nevenwerkzaamhedenbeding mogelijk nietig

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. In deze richtlijn staan onder andere minimumvereisten voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. In deze richtlijn staan onder andere minimumvereisten voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is onlangs een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

2 maart 2022

Invoering van het UBO-register in Nederland

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register ingevoerd. De invoering van het UBO-register is gebaseerd op de implementatiewet op grond waarvan de Vierde en Vijfde Anti-witwasrichtlijn van de EU zijn omgezet in Nederlandse wetgeving (de Implementatiewet).

Lees Meer

28 februari 2022

FACTUURFRAUDE: VOORKOM DAT U DE PRIJS BETAALT

Factuurfraude is door de digitalisering een steeds prominentere vorm van criminaliteit. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 90% van de gedupeerden ook daadwerkelijk hun geld kwijt is: niets meer aan te doen dus. Of toch wel? In deze blog leggen we uit dat u als gedupeerde niet altijd met de eindrekening blijft zitten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief