13 maart 2023

Eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten onder de WHOA.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt verschillende instrumenten voor een effectieve herstructurering van de onderneming, zoals de eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

20 februari 2023

TIJDELIJKE WET COVID-19 DEELS VERVALLEN – DIGITAAL VERGADEREN DOOR ALGEMENE VERGADERING NOG MOGELIJK?

Op 1 februari 2023 zijn een aantal bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: Tijdelijke Wet) vervallen. Hierdoor zijn onder andere de voorzieningen voor rechtspersonen ten aanzien van (digitale) vergaderingen niet langer van kracht en vallen deze rechtspersonen terug op hetgeen in de wet en statuten is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

28 november 2022

Verbod op ipso facto-clausule onder de WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt in dat kader verschillende instrumenten om het proces te bevorderen en om de belangen van de verschillende betrokkenen te beschermen, zoals het verbod op de ipso facto-clausule.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

3 november 2022

Ziek door te hoge werkdruk: recht op schadevergoeding?

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2022 aan een werkneemster met een burn-out een schadevergoeding toegekend ter hoogte van EUR 28.155,36 bruto. De werkneemster in kwestie was sinds 1 september 2007 als verzorgende werkzaam in een woonzorgcentrum voor ouderen waar zij, uitsluitend/voornamelijk gedurende de nachtelijke uren, zorgtaken verrichtte. Deze zorgtaken verrichtte zij aanvankelijk samen met een zorghulp. Vanaf juni 2016 diende zij deze zorgtaken alleen te verrichten, zonder zorghulp. Door de hieruit voortvloeiende hoge werkdruk werd de werkneemster ziek. Hervatting van de eigen werkzaamheden bleek niet mogelijk. Na 104 weken ziekte heeft de werkgever toestemming verzocht en verkregen (van het UWV) voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is na opzegging op 1 november 2021 geëindigd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

27 september 2022

HEUSSEN RANKED IN THE IFLR1000 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in two practice areas in the IFLR1000 2022 edition. IFLR1000 is a guide to the world’s leading financial and corporate law firms and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of financial and corporate transactional work.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief