12 juli 2021

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is door de Minister van Rechtsbescherming het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie aangeboden. Dit wetsontwerp beoogt tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door te voeren in de wettelijke regeling omtrent de zgn. turboliquidatie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs L. Butter

Lees Meer

5 juli 2021

Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen

Per 1 juli 2021 is Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen.

Sandy is als advocaat en Rechtsanwältin werkzaam in de Banking & Finance praktijk en geeft tevens leiding aan de German desk van het kantoor in Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden, met uitzondering van twee onderdelen van de WTBR die (om praktische redenen) op een nader te bepalen moment in werking zullen treden. In november 2020 publiceerden wij reeds een nieuwsbericht over de meest in het oog springende wijzigingen die de WBTR met zich mee brengt. Nu de WBTR in werking is getreden, roepen wij een aantal kernpunten in herinnering. Daarnaast bevat dit nieuwsbericht informatie over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

4 juni 2021

De ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’: een invulling van het criterium ‘thuiswerken waar dat mogelijk is’

Thuiswerken waar dat mogelijk is. Dit is sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe norm. Omdat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer thuiswerken onmogelijk word geacht, heeft de overheid in de ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’ enkele criteria uitgewerkt om werkgevers te helpen bij de afweging.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

7 mei 2021

Wijzigingen met betrekking tot de jaarrekeningvrijstelling als gevolg van de Brexit

Als gevolg van de Brexit is sinds 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk (hierna “VK”) niet meer gebonden aan het Unierecht. In een eerder nieuwsbericht merkten we al op dat dit gevolgen kan hebben voor in het VK opgerichte rechtspersonen die hun werkzaamheden geheel in Nederland verrichten. De Brexit heeft daarnaast ook directe gevolgen voor Nederlandse rechtspersonen. Eén van die gevolgen is dat Nederlandse groepsmaatschappijen die behoren tot de groep van een rechtspersoon naar het recht van één van de jurisdicties van het VK (Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland) mogelijk niet langer gebruik kunnen maken van de jaarrekeningvrijstelling opgenomen in artikel 2:403 BW.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

30 april 2021

WETSVOORSTEL WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET HET VERKORTEN VAN DE WETTELIJKE BETAALTERMIJN TOT 30 DAGEN

Op 16 maart 2021 is een wetsvoorstel voor een wijziging van artikel 6:119a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt dat grote ondernemingen met mkb-ondernemingen (kleine zelfstandigen inbegrepen) geen langere betaaltermijnen kunnen overeenkomen dan 30 dagen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

23 april 2021

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

2021 emea leading firm 2021

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in The Legal 500 EMEA 2021 edition. According to the published testimonials, in addition to being 'incredibly practical, routinely finding unique solutions to overcome obstacles', HEUSSEN is identified as 'an internationally oriented law firm' with 'excellent partner involvement' and a 'hands-on approach'. Its foreign desks are considered 'unique' by clients.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

26 maart 2021

Het te verwachten arbeidsmarktbeleid in de nieuwe regeringsperiode

Op 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de verkiezingsprogramma’s staat het arbeidsmarktbeleid hoog op de politieke agenda. Een aanzienlijk aantal van de plannen heeft betrekking op wijzigingen in het arbeidsrecht. Wat is daar de directe aanleiding van? En wat staat er in de arbeidsmarktplannen van de partijen die de kern zullen vormen van het nieuwe kabinet?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

24 maart 2021

HEUSSENS' Contribution to Lexology's Joint Ventures

Tim Schreuders (partner), Suzanne Beijersbergen (senior associate) and Rens Berrevoets (junior associate) of our Corporate/M&A practice group, have contributed the Netherlands chapter to the 2021 edition of Joint Ventures, one of the publications of Lexology – Getting The Deal Through.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

22 maart 2021

‘CHINESE KANTOREN IN AANTOCHT’

HEUSSEN's Of Counsel Bart Kasteleijn, werd deze maand geintervieuwd door het Advocatenblad voor hun rubriek 'Jublileum'. Bart Kasteleijn en Hedy Jak spraken over de opkomst van Chinese (advocaten)kantoren in Nederland. Lees hier het hele artikel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Bart Kasteleijn

Lees Meer

22 maart 2021

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN PIDO KINDEROPVANG B.V.

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Pido Kinderopvang B.V. met twee opvanglocaties in Haren, Groningen. Met de overname breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

17 maart 2021

Wetsvoorstel implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 18 februari 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud bij de Tweede Kamer ingediend. Het Wetsvoorstel regelt de implementatie van (i) Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG en (ii) Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten welke zal leiden tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

8 maart 2021

UPDATE: Wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Op 14 september 2020 berichtte ik u middels een nieuwsbericht over onder meer over het wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid, welke kort daarvoor, op 8 september 2020, ter internetconsultatie was aangeboden. In dit nieuwsbericht vat ik eerst het doel en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel samen waarna ik een update zal geven over de huidige stand van zaken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

1 februari 2021

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE "THE NETHERLANDS" CHAPTER TO THE SEVENTH EDITION OF THE ACQUISTION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice have contributed the “The Netherlands” chapter to the seventh edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review.

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief