15 november 2019

CONTRACTEREN NA BREXIT

Contracting post brexit

Juridisch gezien verandert er nogal wat na Brexit. Maar wat gaat Brexit in het bijzonder betekenen voor bestaande contracten en de partijen daarbij vanuit een Nederlands juridisch perspectief? Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies gaat veranderen op het gebied van contracten, maar dat uniformiteit, voorspelbaarheid en (rechts)zekerheid voor een deel verloren gaan, is wel te verwachten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

7 november 2019

Het nut van een concurrentiebeding in de overnameovereenkomst

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant in kort geding over een zaak waarin een voormalig eigenaar van een onderneming werkzaamheden verrichtte die concurreerden met de activiteiten van de verkochte onderneming.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

17 oktober 2019

"The 2019 The Hague Judgments Convention": een "game changer" in internationale geschillenbeslechting

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) de laatste hand gelegd aan een nieuw verdrag over de tenuitvoerlegging van vonnissen: het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken, ook wel de 2019 The Hague Judgments Convention.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

14 oktober 2019

WET ZORGPLICHT KINDERARBEID: HEEFT U UW PRODUCTIEKETEN AL GECHECKT?

Smiling children

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen ter bestrijding van kinderarbeid (hierna: “de Wet Zorgplicht Kinderarbeid”). Op grond van deze wet moet elke onderneming die goederen verkoopt aan Nederlandse eindgebruikers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat deze goederen worden samengesteld met behulp van kinderarbeid. Op grond van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid kunnen bestuurders van ondernemingen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

10 oktober 2019

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders van een B.V.

Met betrekking tot de vertegenwoordiging van een B.V. tegenover derden geldt als hoofdregel dat het bestuur de vennootschap vertegenwoordigt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

9 oktober 2019

HEUSSEN ADVISEERT RTL NEDERLAND VENTURES E.A. BIJ DE VERKOOP VAN SOLVO B.V.

HEUSSEN heeft RTL Nederland Ventures en de andere verkopend aandeelhouders bijgestaan bij de verkoop van Solvo B.V. aan Etos. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

20 september 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN JUST KIDDIES B.V.

kidsfoundation logo 1

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Just Kiddies B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

16 september 2019

SAVE THE DATE: Seminar omgaan met geschillen

Heussen organiseert op 7 november a.s. een seminar omgaan met geschillen. Houd onze website in de gaten voor de definitieve uitnodiging of stuur een e-mail naar seminar@heussen-law.nl om opgenomen te worden in de mailinglijst. 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 september 2019

AVG UPDATE – de verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Het stof rondom de inwerkingtreding van de AVG leek neergedaald te zijn, totdat op 16 juli 2019 bekend werd dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van €460.000,- en een dwangsom heeft opgelegd aan het HagaZiekenhuis. Aanleiding om kort stil te staan bij de handhaving van de AVG sinds de inwerkingtreding daarvan. Vervolgens zal worden ingezoomd op het snijvlak van de AVG en het arbeidsrecht, waarbij een kort overzicht wordt gegeven van de verantwoordelijkheden van de werkgever, compliance perikelen worden besproken en wordt afgesloten met een overzicht van de laatste updates.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 augustus 2019

Uitleg en interpretatie van overnamecontracten

Op 19 maart 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin de uitleg van bepalingen in overnamecontracten centraal stond. Partijen waren in geschil over de uitleg van bepalingen opgenomen in een earn out-overeenkomst. Het hof oordeelt dat een taalkundige uitleg van overeenkomsten het uitgangspunt is indien professionele partijen zich tijdens de onderhandelingen hebben laten bijstaan door advocaten en accountants.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

9 augustus 2019

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli in werking getreden

Op 1 juli 2019 is de “Wet omzetting aandelen aan toonder” (hierna: de “Wet”) in werking getreden. De Wet maakt de identificatie van alle houders van toonderaandelen, uitgegeven door NV’s in Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba), mogelijk.

Het doel van de Wet is bij te dragen aan de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering. De wetgever volgt met de invoering van de Wet de aanbevelingen van onder andere de Financial Action Task Force op.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Iris E.L. Hanssen

Lees Meer

5 augustus 2019

Inwerkingtreding Wet implementatie Prospectusverordening

Op 21 juli 2019 is de Wet implementatie Prospectusverordening in werking getreden. De Wet strekt tot implementatie van Verordening (EU) 2017/1129) (de “Prospectusverordening”) en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (de “Prospectusrichtlijn”). De Prospectusverordening moet bijdragen aan een geharmoniseerd prospectusregime binnen de EU.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

25 juli 2019

Kijken, kijken en (niet) kopen: een uitgebreid due diligence onderzoek, noodzakelijk of overbodig?

De fusie & overnamemarkt is weer volop in bloei. De waarde van de transacties in 2018 is flink gestegen ten opzichte van het jaar 2017. Inherent aan deze ontwikkeling is dat verkopers over het algemeen weer een sterkere positie hebben in het overname proces. Hoe meer keuzes een verkoper heeft, hoe meer de verkoper kan eisen van geïnteresseerde partijen. Potentiële kopers zijn dan ook geneigd sneller te handelen en eerder tot een transactie over te gaan. In het geval dat een potentiële koper onder druk staat wordt wellicht de keuze gemaakt om slechts een beperkt of geen due diligence onderzoek naar de doelvennootschap uit te voeren. Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor een koper?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

23 juli 2019

How will the 2020 ICC Incoterms impact your business?

ICC3

At HEUSSEN, we advise our clients on a daily basis about issues of international sale and delivery. Therefore, we regularly work with and advise on the ICC Incoterms.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 juli 2019

10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´

On 21 June, representatives of several Sino-Dutch companies attended the 10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

28 juni 2019

STEF VAN HEEZIK OVER MOTIVATIE EN CREATIVITEIT

stef 9117

Stef van Heezik (26) is op 20 februari 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij HEUSSEN. Hij heeft een master Privaatrecht: Commerciële Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam en een master European and Global Law aan de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) behaald. In maart 2019 is hij gestart met de beroepsopleiding. Deze week is Stef "Starter van de Week" in het online magazine "Mr. Studenten". 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

26 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN KONINGSKINDEREN B.V.

kidsfoundation logo2

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Koningskinderen B.V

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

24 juni 2019

Personeel Heussen begeleidt uitzinnige sportdag Olympische Sportweek 2019.

sportdag 2019

AMSTERDAM In een zonovergoten Olympisch Stadion lopen honderden euforische kinderen door de legendarische poort. Een luid gejuich klinkt uit de kelen van tientallen vrijwilligers als ze de kinderen binnen zien lopen. Eén ding is zeker: De Olympische Sportweek 2019 is ook nu weer een groot succes. Voor kinderen en voor medewerkers.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN THE KIDS COMPANY WAALRE B.V. EN THE KIDS COMPANY BREDA B.V.

kidsfoundation logo

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van The Kids Company Waalre B.V. en The Kids Company Breda B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief