6 november 2023

Proceskosten: Hoe werkt het?

Proceskosten kunnen onderwerp van discussie zijn in een juridische procedure. Maar wat zijn proceskosten nu eigenlijk en hoe worden ze verdeeld in een complexe juridische procedure? Eerder schreef Luuk Rietveld al een bericht over Zekerheidstelling door buitenlandse partijen. Daarin werd de proceskostenveroordeling al ingeleid. Met dit bericht wordt daarop dieper ingegaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

3 oktober 2023

WETSVOORSTEL DIGITALE OPRICHTING BV TREEDT IN WERKING

Vanaf 1 januari 2024 zal het in Nederland mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”) langs elektronische weg op te richten. De wet die dit mogelijk maakt vloeit voort uit een Europese Richtlijn welke uiterlijk op 1 augustus 2022 in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn, maar zoals wel vaker heeft Nederland deze deadline niet gehaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

19 september 2023

HEUSSEN RANKED IN THE IFLR1000 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in two practice areas in the IFLR1000 2023 edition and that its Banking & Finance partner and Head of German Desk Sandy van der Schaaf has been ranked as a Rising Star partner. IFLR1000 is a guide to the world’s leading financial and corporate law firms and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of financial and corporate transactional work.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

14 augustus 2023

Wetsvoorstel tot aanpassing van de geschillenregeling voor aandeelhouders

Op 21 april 2023 is het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (het “Wetsvoorstel Wagevoe”) ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Op 28 juni 2023 heeft dit orgaan zijn advies daarover uitgebracht. Hieronder worden de – voor de praktijk – belangrijkste punten uit het Wetsvoorstel Wagevoe ten aanzien van de geschillenregeling besproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rick J. Dijksterhuis

Lees Meer

11 augustus 2023

Implementatiewet Europese Mobiliteitsrichtlijn treedt in werking

Op 1 september 2023 zal de Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking treden (de “Implementatiewet”). Deze wet ziet op de implementatie van de Europese Richtlijn (EU) 2019/2121 (de “Mobiliteitsrichtlijn”) die op 1 januari 2020 in werking is getreden en reeds op 31 januari 2023 had moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. De Mobiliteitsrichtlijn heeft ten doel het bevorderen van de vrijheid tot vestiging van kapitaalvennootschappen binnen de Europese Unie (“EU”), terwijl tevens de rechten van belanghebbenden worden versterkt. Dit wordt bewerkstelligd door nieuwe regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen te introduceren en de reeds bestaande regels omtrent grensoverschrijdende fusies aan te passen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Willem Engels

Lees Meer

24 juli 2023

Rapportageverplichting CO2-uitstoot

In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Een van de afspraken uit het akkoord is dat de jaarlijkse CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 moet worden verminderd met minimaal 1,5 megaton CO2. De afspraak is verder uitgewerkt in het besluit “CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit”. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

18 juli 2023

Het onderhands akkoord in de WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. Dergelijke afspraken worden in een zogenoemd onderhands akkoord vastgelegd. Dit onderhands akkoord kan aan de rechter ter bekrachtiging worden voorgelegd. Deze bekrachtiging wordt ook wel homologatie van het akkoord genoemd. Na de homologatie van het akkoord zijn alle betrokken  schuldeisers of aandeelhouders aan het akkoord gebonden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

12 juli 2023

Upcoming Seminar | Dutch litigation: several things to know and practical tips for Chinese companies in case of disputes in the Netherlands

On September 7, 2023, at 16:00, HEUSSEN will hold a seminar on how to deal with legal disputes that Chinese companies in the Netherlands may face. Herman Ruiter, Luuk Rietveld and Dr. Yihua Chen will discuss the Dutch court system and litigation. In addition, the seminar will also explore the Dutch litigation procedures and enforcement of court judgments, alternative dispute resolution methods, and how Chinese companies in the Netherlands can better protect their interests and mitigate their legal risks. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Dr. Yihua Chen LL.M.

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief