27 september 2022

HEUSSEN RANKED IN THE IFLR1000 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in two practice areas in the IFLR1000 2022 edition. IFLR1000 is a guide to the world’s leading financial and corporate law firms and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of financial and corporate transactional work.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

5 september 2022

Zekerheidstelling door buitenlandse partijen

Een proces eindigt meestal met een veroordeling in de proceskosten. De “verliezer” van de zaak is degene die deze proceskosten zou moeten betalen. Wanneer in een procedure met twee Nederlandse partijen een (proceskosten)veroordeling wordt uitgesproken, vormt het ten uitvoer leggen van het vonnis – en daarmee ook het betaald krijgen van de proceskostenveroordeling – zelden problemen (tenzij de wederpartij geen verhaal biedt). Het wordt een ander verhaal wanneer de veroordeelde partij gevestigd is in het buitenland. Als een partij uit een land waarmee Nederland geen executieverdragen of andere regelingen heeft, wordt veroordeeld door een gerechtelijke instelling in Nederland, wil dat nog wel eens tenuitvoerleggingsproblemen met zich meebrengen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

16 augustus 2022

Update: Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In een aantal eerdere nieuwberichten heb ik aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (de Wet Vifo). In mijn nieuwsbericht van 22 september 2021 meldde ik dat de Wet Vifo, samen met de memorie van toelichting, op 30 juni 2021 was ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 april 2022 is de Wet Vifo door de Tweede Kamer aangenomen en op 17 mei 2022 is de Wet Vifo aangenomen door de Eerste Kamer.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

8 augustus 2022

(Gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst voortaan 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald opnemen. Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

20 juli 2022

Wetsvoorstel werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer

De politieke partijen D66 en Groenlinks hebben op 27 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd werknemers zo goed mogelijk faciliteren om (gedeeltelijk) thuiswerken af te kunnen dwingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat een meerderheid van de thuiswerkers het thuiswerken tijdens de coronacrisis als prettig heeft ervaren, terwijl er nog steeds werkgevers zijn die hun werknemers naar kantoor laten komen, ondanks dat thuiswerken een optie is.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

4 juli 2022

Uitbreiding informatieplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet wordt de al bestaande niet-limitatieve lijst met onderwerpen waarover de werkgever de werknemer schriftelijk of elektronisch dient te informeren uitgebreid.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

27 juni 2022

Mag een werkgever een ongelijke salarisverhoging doorvoeren voor werknemers die hetzelfde werk verrichten?

Volgens een uitspraak van het Hof Den Bosch van 29 maart 2022 kon deze vraag in de onderhavige procedure bevestigend worden beantwoord.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 juni 2022

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in The Legal 500 EMEA 2022 edition. The Legal 500 is a leading independent international legal directory providing information on law firms across the globe on the basis of comprehensive research and client feedback every year.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 mei 2022

TIM SCHREUDERS AND RENS BERREVOETS CONTRIBUTED TO THE FIFTH EDITION OF LEXOLOGY GETTING THE DEAL THROUGH – JOINT VENTURES

Lexology Getting The Deal Through provides international expert analysis in key areas of law, practice and regulation for corporate counsel, cross-border legal practitioners, and company directors and officers. Throughout the fifth edition of Joint Ventures and following the Lexology Getting The Deal Through format, the same key questions are answered by leading practitioners in each of the jurisdictions featured.

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief