15 april 2024

VERHOGING VAN GRENSBEDRAGEN JAARREKENINGEN

Op 13 maart j.l. is de algemene maatregel van bestuur (“AMvB”) die de verhoging van de grensbedragen voor onder meer de jaarrekeningcontrole regelt, inwerking getreden. Hiermee is Richtlijn 2013/34/EU van de Europese Commissie - welke op 19 oktober 2023 werd gepubliceerd - geïmplementeerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

28 maart 2024

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in the 2024 EMEA edition of The Legal 500. The Legal 500 is a guide to the world’s leading law firms and lawyers and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of evaluation and feedback from clients and peers.

Lees Meer

14 maart 2024

Wetsvoorstel ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’

Op 15 januari 2024 is het wetsvoorstel ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen om hun algemene vergaderingen volledig digitaal te laten plaatsvinden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

1 februari 2024

Wacht niet te lang met de start van het WHOA-traject

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. Deze afspraken worden in een zogenoemd onderhands akkoord vastgelegd. Indien niet alle schuldeisers met dit akkoord instemmen, kan het akkoord aan de rechter ter bekrachtiging worden voorgelegd. Wordt het akkoord door de rechter bekrachtigd, ook wel ‘homologatie’ genoemd, dan zijn ook de tegenstemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

18 december 2023

Nieuwe meldingsplicht voor ondernemingen op grond van de Verordening buitenlandse subsidies

Met ingang van 12 oktober 2023 geldt er in bepaalde gevallen een meldingsplicht voor ondernemingen in de Europese Unie (“EU”) die directe of indirecte subsidies hebben ontvangen van niet-EU-lidstaten wanneer zij betrokken zijn bij fusies, overnames, aanbestedingsprocedures of de oprichting van joint ventures. Deze meldingsplicht vloeit voort uit Verordening (EU) 2022/2560 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (“Verordening buitenlandse subsidies” of de “Verordening”), die op 12 januari 2023 in werking is getreden. De Verordening heeft tot doel om de verstorende effecten van buitenlandse subsidies op de Europese interne markt te verminderen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Bart Pott

Lees Meer

6 november 2023

Proceskosten: Hoe werkt het?

Proceskosten kunnen onderwerp van discussie zijn in een juridische procedure. Maar wat zijn proceskosten nu eigenlijk en hoe worden ze verdeeld in een complexe juridische procedure? Eerder schreef Luuk Rietveld al een bericht over Zekerheidstelling door buitenlandse partijen. Daarin werd de proceskostenveroordeling al ingeleid. Met dit bericht wordt daarop dieper ingegaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief