21 januari 2020

De Hoge Raad spreekt zich uit over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever

Een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers in beginsel op twee manieren eenzijdig (dus zonder instemming van de werknemer) wijzigen. Over de tweede optie - het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door middel van een overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding - heeft de Hoge Raad zich recentelijk uitgesproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 januari 2020

Uitleg van joint venture statuten: objectief of subjectief?

De statuten van een vennootschap vormen de grondregels van de vennootschap. In veel gevallen wordt bij het opmaken van de statuten de wettelijke tekst gevolgd, maar in andere gevallen wordt hier van afgeweken. Welke betekenis aan de bepalingen in statuten moet worden toegekend hangt af van de wijze waarop de bepaling moet worden uitgelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

13 januari 2020

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE "THE NETHERLANDS" CHAPTER TO THE SIXTH EDITION OF THE ACQUISITION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice contributed the “The Netherlands” chapter to the sixth edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review.

Further information as PDF

Lees Meer

8 januari 2020

De verliezer betaalt (alles?)

Een veelvoorkomende vraag – zeker in de internationale commerciële praktijk – is hoe in Nederland omgegaan wordt met de kosten van een procedure. Anders gezegd: welke kosten kan de winnaar van een procedure verhalen op de verliezer?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

27 december 2019

Wetsvoorstel invoering UBO-register aangenomen door de Tweede Kamer

Op 10 december jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register (het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”). Inwerkingtreding van de wet kan echter pas plaatsvinden na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, waar het momenteel nog in behandeling is. De oorspronkelijk geplande inwerkingtreding van begin januari 2020 zal daarom niet worden gehaald. Naar verwachting zal het UBO-register in het voorjaar van 2020 worden ingevoerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Dominique Grotegoed

Lees Meer

24 december 2019

HEUSSEN ADVISEERT ANTICIMEX BIJ OVERNAME VAN DE ONGEDIERTEBESTRIJDINGSACTIVITEITEN VAN SGS PEST CONTROL AND FUMIGATIONS.

HEUSSEN heeft Anticimex bijgestaan bij de overname van de ongediertebestrijdingsactiviteiten van SGS Pest Control and Fumigations in Nederland, België en Luxemburg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

23 december 2019

Werkgevers opgelet: betaal per 1 januari 2020 een lagere WW-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de maatregelen is een WW-premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent, kort gezegd, dat een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betaalt over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

16 december 2019

HEUSSEN organized an “Investment in the Netherlands and Cross-border M&A Seminar” for a Shanghai Delegation

HEUSSEN was honored to be able to share information and experience on investment in the Netherlands and cross-border M&A with companies and friends from Shanghai.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

15 november 2019

CONTRACTEREN NA BREXIT

Contracting post brexit

Juridisch gezien verandert er nogal wat na Brexit. Maar wat gaat Brexit in het bijzonder betekenen voor bestaande contracten en de partijen daarbij vanuit een Nederlands juridisch perspectief? Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies gaat veranderen op het gebied van contracten, maar dat uniformiteit, voorspelbaarheid en (rechts)zekerheid voor een deel verloren gaan, is wel te verwachten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

7 november 2019

Het nut van een concurrentiebeding in de overnameovereenkomst

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant in kort geding over een zaak waarin een voormalig eigenaar van een onderneming werkzaamheden verrichtte die concurreerden met de activiteiten van de verkochte onderneming.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

17 oktober 2019

"The 2019 The Hague Judgments Convention": een "game changer" in internationale geschillenbeslechting

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) de laatste hand gelegd aan een nieuw verdrag over de tenuitvoerlegging van vonnissen: het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken, ook wel de 2019 The Hague Judgments Convention.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

14 oktober 2019

WET ZORGPLICHT KINDERARBEID: HEEFT U UW PRODUCTIEKETEN AL GECHECKT?

Smiling children

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen ter bestrijding van kinderarbeid (hierna: “de Wet Zorgplicht Kinderarbeid”). Op grond van deze wet moet elke onderneming die goederen verkoopt aan Nederlandse eindgebruikers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat deze goederen worden samengesteld met behulp van kinderarbeid. Op grond van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid kunnen bestuurders van ondernemingen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

10 oktober 2019

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders van een B.V.

Met betrekking tot de vertegenwoordiging van een B.V. tegenover derden geldt als hoofdregel dat het bestuur de vennootschap vertegenwoordigt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

9 oktober 2019

HEUSSEN ADVISEERT RTL NEDERLAND VENTURES E.A. BIJ DE VERKOOP VAN SOLVO B.V.

HEUSSEN heeft RTL Nederland Ventures en de andere verkopend aandeelhouders bijgestaan bij de verkoop van Solvo B.V. aan Etos.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

20 september 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN JUST KIDDIES B.V.

kidsfoundation logo 1

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Just Kiddies B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

16 september 2019

SAVE THE DATE: Seminar omgaan met geschillen

Heussen organiseert op 7 november a.s. een seminar omgaan met geschillen. Houd onze website in de gaten voor de definitieve uitnodiging of stuur een e-mail naar seminar@heussen-law.nl om opgenomen te worden in de mailinglijst. 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 september 2019

AVG UPDATE – de verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Het stof rondom de inwerkingtreding van de AVG leek neergedaald te zijn, totdat op 16 juli 2019 bekend werd dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van €460.000,- en een dwangsom heeft opgelegd aan het HagaZiekenhuis. Aanleiding om kort stil te staan bij de handhaving van de AVG sinds de inwerkingtreding daarvan. Vervolgens zal worden ingezoomd op het snijvlak van de AVG en het arbeidsrecht, waarbij een kort overzicht wordt gegeven van de verantwoordelijkheden van de werkgever, compliance perikelen worden besproken en wordt afgesloten met een overzicht van de laatste updates.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 augustus 2019

Uitleg en interpretatie van overnamecontracten

Op 19 maart 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin de uitleg van bepalingen in overnamecontracten centraal stond. Partijen waren in geschil over de uitleg van bepalingen opgenomen in een earn out-overeenkomst. Het hof oordeelt dat een taalkundige uitleg van overeenkomsten het uitgangspunt is indien professionele partijen zich tijdens de onderhandelingen hebben laten bijstaan door advocaten en accountants.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

9 augustus 2019

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli in werking getreden

Op 1 juli 2019 is de “Wet omzetting aandelen aan toonder” (hierna: de “Wet”) in werking getreden. De Wet maakt de identificatie van alle houders van toonderaandelen, uitgegeven door NV’s in Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba), mogelijk.

Het doel van de Wet is bij te dragen aan de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering. De wetgever volgt met de invoering van de Wet de aanbevelingen van onder andere de Financial Action Task Force op.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

5 augustus 2019

Inwerkingtreding Wet implementatie Prospectusverordening

Op 21 juli 2019 is de Wet implementatie Prospectusverordening in werking getreden. De Wet strekt tot implementatie van Verordening (EU) 2017/1129) (de “Prospectusverordening”) en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (de “Prospectusrichtlijn”). De Prospectusverordening moet bijdragen aan een geharmoniseerd prospectusregime binnen de EU.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief