20 september 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN JUST KIDDIES B.V.

kidsfoundation logo 1

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Just Kiddies B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

16 september 2019

SAVE THE DATE: Seminar omgaan met geschillen

Heussen organiseert op 7 november a.s. een seminar omgaan met geschillen. Houd onze website in de gaten voor de definitieve uitnodiging of stuur een e-mail naar seminar@heussen-law.nl om opgenomen te worden in de mailinglijst. 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 september 2019

AVG UPDATE – de verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Het stof rondom de inwerkingtreding van de AVG leek neergedaald te zijn, totdat op 16 juli 2019 bekend werd dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van €460.000,- en een dwangsom heeft opgelegd aan het HagaZiekenhuis. Aanleiding om kort stil te staan bij de handhaving van de AVG sinds de inwerkingtreding daarvan. Vervolgens zal worden ingezoomd op het snijvlak van de AVG en het arbeidsrecht, waarbij een kort overzicht wordt gegeven van de verantwoordelijkheden van de werkgever, compliance perikelen worden besproken en wordt afgesloten met een overzicht van de laatste updates.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 augustus 2019

Uitleg en interpretatie van overnamecontracten

Op 19 maart 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin de uitleg van bepalingen in overnamecontracten centraal stond. Partijen waren in geschil over de uitleg van bepalingen opgenomen in een earn out-overeenkomst. Het hof oordeelt dat een taalkundige uitleg van overeenkomsten het uitgangspunt is indien professionele partijen zich tijdens de onderhandelingen hebben laten bijstaan door advocaten en accountants.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

9 augustus 2019

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli in werking getreden

Op 1 juli 2019 is de “Wet omzetting aandelen aan toonder” (hierna: de “Wet”) in werking getreden. De Wet maakt de identificatie van alle houders van toonderaandelen, uitgegeven door NV’s in Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba), mogelijk.

Het doel van de Wet is bij te dragen aan de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering. De wetgever volgt met de invoering van de Wet de aanbevelingen van onder andere de Financial Action Task Force op.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Iris E.L. Hanssen

Lees Meer

5 augustus 2019

Inwerkingtreding Wet implementatie Prospectusverordening

Op 21 juli 2019 is de Wet implementatie Prospectusverordening in werking getreden. De Wet strekt tot implementatie van Verordening (EU) 2017/1129) (de “Prospectusverordening”) en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (de “Prospectusrichtlijn”). De Prospectusverordening moet bijdragen aan een geharmoniseerd prospectusregime binnen de EU.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

25 juli 2019

Kijken, kijken en (niet) kopen: een uitgebreid due diligence onderzoek, noodzakelijk of overbodig?

De fusie & overnamemarkt is weer volop in bloei. De waarde van de transacties in 2018 is flink gestegen ten opzichte van het jaar 2017. Inherent aan deze ontwikkeling is dat verkopers over het algemeen weer een sterkere positie hebben in het overname proces. Hoe meer keuzes een verkoper heeft, hoe meer de verkoper kan eisen van geïnteresseerde partijen. Potentiële kopers zijn dan ook geneigd sneller te handelen en eerder tot een transactie over te gaan. In het geval dat een potentiële koper onder druk staat wordt wellicht de keuze gemaakt om slechts een beperkt of geen due diligence onderzoek naar de doelvennootschap uit te voeren. Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor een koper?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

23 juli 2019

How will the 2020 ICC Incoterms impact your business?

ICC3

At HEUSSEN, we advise our clients on a daily basis about issues of international sale and delivery. Therefore, we regularly work with and advise on the ICC Incoterms.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 juli 2019

10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´

On 21 June, representatives of several Sino-Dutch companies attended the 10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

28 juni 2019

STEF VAN HEEZIK OVER MOTIVATIE EN CREATIVITEIT

stef 9117

Stef van Heezik (26) is op 20 februari 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij HEUSSEN. Hij heeft een master Privaatrecht: Commerciële Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam en een master European and Global Law aan de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) behaald. In maart 2019 is hij gestart met de beroepsopleiding. Deze week is Stef "Starter van de Week" in het online magazine "Mr. Studenten". 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

26 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN KONINGSKINDEREN B.V.

kidsfoundation logo2

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Koningskinderen B.V

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

24 juni 2019

Personeel Heussen begeleidt uitzinnige sportdag Olympische Sportweek 2019.

sportdag 2019

AMSTERDAM In een zonovergoten Olympisch Stadion lopen honderden euforische kinderen door de legendarische poort. Een luid gejuich klinkt uit de kelen van tientallen vrijwilligers als ze de kinderen binnen zien lopen. Eén ding is zeker: De Olympische Sportweek 2019 is ook nu weer een groot succes. Voor kinderen en voor medewerkers.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN THE KIDS COMPANY WAALRE B.V. EN THE KIDS COMPANY BREDA B.V.

kidsfoundation logo

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van The Kids Company Waalre B.V. en The Kids Company Breda B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

7 juni 2019

Wetsvoorstel implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (EU-richtlijn 2017/828, hierna: de “wijzigingsrichtlijn”) aangenomen. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een aantal wijzigingen op aandeelhoudersrichtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Dominique Grotegoed

Lees Meer

4 juni 2019

Uitnodiging ontbijtsessie Wet arbeidsmarkt in balans

Uitnodiging ontbijtsessie 11 juli 04062019

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 mei 2019

Het herplaatsingsvereiste in internationale context naar aanleiding van de ‘Expat/Shell’-beschikking: eindelijk duidelijkheid?

Een publciatie voor het vaktijdschrift " ArbeidsRecht" over het herplaatsingsvereiste in internationale context naar aanleiding van de 'Expat/Shell'-beschikking. In dit artikel wordt de betekenis van de 'Expat/Shell'-beschikking voor de arbeidsrechtpraktijk geduid. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte van het herplaatsingsvereiste in internationaal concernverband, waarbij onder andere wordt besproken welke categorie functies in dit verband in ogenschouw dienen te worden genomen en hoever de inspanningen van de werkgever ten aanzien van herplaatsing in internationaal concernverband dienen te reiken.

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

29 april 2019

Guyana partij bij apostilleverdrag sinds 18 april 2019

Sinds 18 april 2019 hoeven documenten, uitgegeven in Nederland voor juridische zaken in de Coöperatieve Republiek Guyana (“Guyana”), welke gelegaliseerd dienen te worden, niet langer meer gelegaliseerd te worden door de Rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Guyana.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Mandisa Benjamin

Lees Meer

24 april 2019

WETSVOORSTEL UBO-REGISTER INGEDIEND BIJ DE TWEEDE KAMER

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” (hierna: het “Wetsvoorstel”) ingediend bij de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel introduceert een openbaar UBO-register waarin de uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten dienen te worden geregistreerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Joyce M. Kempers

Lees Meer

17 april 2019

Het niet opzeggen van een slapend dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap

De  rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat het in stand laten van een zogenaamde slapende arbeidsovereenkomst strijd met goed werkgeverschap kan opleveren

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 april 2019

Vergunningseis voor aanbieders van diensten met virtuele valuta

Op grond van een wetsvoorstel tot implementatie van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn in Nederland en wijziging van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zullen aanbieders van virtuele valutadiensten in beginsel een vergunning nodig hebben voor het aanbieden van hun cryptodiensten. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 april 2019

Heussen opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA editie

L500 emea top tier firms 2019

HEUSSEN is opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA 2019 editie. Naast 'very responsive, pragmatic, and deal-driven', kenmerkt HEUSSEN zich volgens cliënten als 'a very internationally oriented law firm working to the highest quality standards' en haar buitenlandse desks worden door cliënten als 'a big plus' beschouwd.

Wij zijn trots op deze aanbevelingen en bedanken onze cliënten en relaties hiervoor.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

5 april 2019

Dutch legal succession planning tools for family owned businesses

The owners of family businesses sooner or later need to decide on either succession planning within the family or the sale of the family business to a third party.

In quite a number of jurisdictions no legal tools exist within the company law provisions that allow the facilitation of the succession and the safeguarding of the family owned nature of the businesses.

Dutch corporate law provides several practical and sophisticated legal tools to help facilitate the continuation of family businesses over the following generations. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ernst (G.E.H.) ter Braak

Lees Meer

28 maart 2019

Heussen trots op Chambers Global en Chambers Europe ranking

Heussen is trots op weer een Chambers Global en Chambers Europe ranking voor haar partner M&A Paul A. Josephus Jitta. Paul wordt volgens Chambers & Partners door cliënten geroemd om zijn 'goede kennis en commerciële gevoel' en wordt door een andere bron omschreven als 'erg snel reagerend, pragmatisch en deal-driven.'.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief