22 september 2021

Update: Wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In eerdere nieuwsberichten van 14 september 2020 en van 8 maart 2021 besteedde ik reeds aandacht aan het conceptwetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid. In het nieuwsbericht van 8 maart 2021 meldde ik dat de ministerraad op 18 december 2020 ermee had ingestemd om het conceptwetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden en dat het wetsvoorstel bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer openbaar gemaakt zou worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

20 september 2021

Werkgever mag (opeens?) naar vaccinatiestatus vragen

‘Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent’ , opperde minister De Jonge tijdens de laatste persconferentie. ‘Werkgever mag naar vaccinatiestatus vragen, vindt overheid opeens’, kopte de Volkskrant kort daarna.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

1 september 2021

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd tot 1 oktober 2021

Bij verlengingsbesluit van 27 juli 2021 is de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Tijdelijke Wet") verlengd tot 1 oktober 2021.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

2 augustus 2021

Arbeidsrechtelijke (wets-)wijzigingen en andere arbeidsrechtelijke ontwikkelingen per 1 juli 2021

Ook dit jaar is op 1 juli 2021 weer een aantal belangrijke (wets-)wijzigingen en andere ontwikkelingen van kracht gegaan op het gebied van arbeidsrecht. We hebben de belangrijkste hieronder uiteengezet.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

2 augustus 2021

Legislative amendments and other developments in the field of employment law as of 1 July 2021

On 1 July 2021 a number of important legislative changes and other developments in the field of employment law have entered into effect. We have set out the most important below.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

12 juli 2021

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is door de Minister van Rechtsbescherming het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie aangeboden. Dit wetsontwerp beoogt tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door te voeren in de wettelijke regeling omtrent de zgn. turboliquidatie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs L. Butter

Lees Meer

5 juli 2021

Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen

Per 1 juli 2021 is Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen.

Sandy is als advocaat en Rechtsanwältin werkzaam in de Banking & Finance praktijk en geeft tevens leiding aan de German desk van het kantoor in Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden, met uitzondering van twee onderdelen van de WTBR die (om praktische redenen) op een nader te bepalen moment in werking zullen treden. In november 2020 publiceerden wij reeds een nieuwsbericht over de meest in het oog springende wijzigingen die de WBTR met zich mee brengt. Nu de WBTR in werking is getreden, roepen wij een aantal kernpunten in herinnering. Daarnaast bevat dit nieuwsbericht informatie over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

4 juni 2021

De ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’: een invulling van het criterium ‘thuiswerken waar dat mogelijk is’

Thuiswerken waar dat mogelijk is. Dit is sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe norm. Omdat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer thuiswerken onmogelijk word geacht, heeft de overheid in de ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’ enkele criteria uitgewerkt om werkgevers te helpen bij de afweging.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

7 mei 2021

Wijzigingen met betrekking tot de jaarrekeningvrijstelling als gevolg van de Brexit

Als gevolg van de Brexit is sinds 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk (hierna “VK”) niet meer gebonden aan het Unierecht. In een eerder nieuwsbericht merkten we al op dat dit gevolgen kan hebben voor in het VK opgerichte rechtspersonen die hun werkzaamheden geheel in Nederland verrichten. De Brexit heeft daarnaast ook directe gevolgen voor Nederlandse rechtspersonen. Eén van die gevolgen is dat Nederlandse groepsmaatschappijen die behoren tot de groep van een rechtspersoon naar het recht van één van de jurisdicties van het VK (Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland) mogelijk niet langer gebruik kunnen maken van de jaarrekeningvrijstelling opgenomen in artikel 2:403 BW.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

30 april 2021

WETSVOORSTEL WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET HET VERKORTEN VAN DE WETTELIJKE BETAALTERMIJN TOT 30 DAGEN

Op 16 maart 2021 is een wetsvoorstel voor een wijziging van artikel 6:119a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt dat grote ondernemingen met mkb-ondernemingen (kleine zelfstandigen inbegrepen) geen langere betaaltermijnen kunnen overeenkomen dan 30 dagen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief