Hem

Bolagsrätt och bolagsstrukturering

Vi bistår företag i alla förekommande bolagsrättsliga sammanhang, från bildning av bolag till och med dess avyttring eller likvidation. Dessutom ger vi råd till och/eller företräder ledningsgrupper, styrelser, individuella ledamöter ur styrelsen eller ledningsgruppen.

Vi har utbredd expertis och erfarenhet med att implementera komplexa gränsöverskridande omstruktureringsprojekt, ofta i nära samarbete med utländska advokater och nederländska och utländska skattejurister. Vi uppträder både som leading counsel och som local counsel (i Nederländerna) för nederländska, europeiska eller globala omstruktureringsprojekt.

Vår expertis inom detta område omfattar

 • (gränsöverskridande) företagsomstruktureringar
 • ansvarsfrågor för styrelse och ledning
 • bolagsbildning och bildning av övriga juridiska personer i Nederländerna
 • bolagskoder, Corporate Governance
 • BV-CV strukturer
 • europeiskt bolag (SE)
 • flytt av företag till och från Nederländerna
 • företags tvister
 • fusioner och delningar
 • höjning och sänkning av kapitalnivåer
 • likvidation av bolag eller annan juridisk person
 • partnerskap
 • revision och publikationsregler och krav
 • utdelningar från och tillskott till bolag och övriga juridiska personer
 • utfärdande av nya aktier och aktieöverlåtelser