VENNOOTSCHAPSRECHT

HEUSSEN biedt u advies op alle relevante vennootschapsrechtelijke terreinen. Verder adviseren en vertegenwoordigen wij raden van bestuur en van commissarissen, individuele bestuursleden en ondernemingsraden met betrekking tot vennootschapsrechtelijke zaken en corporate governance.

Wij bieden u ruime expertise en ervaring bij de implementatie van complexe grensoverschrijdende vennootschapsrechtelijke (her)structureringen, vaak in samenwerking met buitenlandse advocaten en Nederlandse en buitenlandse fiscaal adviseurs. HEUSSEN treedt veelvuldig op als lead of als local counsel in omvangrijke (inter)nationale vennootschapsrechtelijke reorganisaties.
 
Onze expertise op dit gebied omvat

 • (Grensoverschrijdende) vennootschapsrechtelijke herstructureringen
 • Aandelenoverdrachten
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate governance
 • CV – BV structuren
 • Europese Vennootschap (SE)
 • Inbreng door en uitkeringen aan aandeelhouders
 • Jaarrekeningenrecht
 • Juridische fusies en splitsingen
 • Kapitaalvermeerdering en -vermindering
 • Liquidatie van rechtspersonen
 • Ondernemingsrechtelijke procespraktijk
 • Oprichting van rechtspersonen (BV’s, NV’s, coöperaties, stichtingen)
 • Personenvennootschappen
 • Uitgifte van aandelen
 • Verplaatsing van vennootschappen naar Nederland of buitenland