BANKING & FINANCE

Onze advocaten in de praktijkgroep Banking & finance zijn gespecialiseerd in financieringstransacties en hebben veel ervaring met vooral internationale transacties. Zij adviseren (inter)nationale bedrijven, banken en andere financiële instellingen over ondernemings- en contractenrecht in relatie tot (her)financieringstransacties en zekerheden.

Bij HEUSSEN vindt u dus een uitgebreide kennis van en ervaring met het implementeren van complexe grensoverschrijdende (her)financieringsstructuren, vaak in nauwe samenwerking met buitenlandse banken, (fiscaal) juristen en corporate finance adviseurs.
 
Onze expertise op dit gebied omvat

  • Due diligence
  • Legal opinions
  • Leningsovereenkomsten, obligaties, notes en andere financieringsdocumentatie
  • Zekerheidsrechten waaronder pandrecht en hypotheek