Invoering van het UBO-register in Nederland

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register ingevoerd. De invoering van het UBO-register is gebaseerd op de implementatiewet op grond waarvan de Vierde en Vijfde Anti-witwasrichtlijn van de EU zijn omgezet in Nederlandse wetgeving (de Implementatiewet).

Op grond van de Implementatiewet moeten de uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) van de meeste naar Nederlands recht opgerichte of bestaande entiteiten in het UBO-register worden geregistreerd. Nieuwe entiteiten die op of na 27 september 2020 zijn of worden opgericht, zijn reeds verplicht hun UBO’s te registeren. Voor bestaande entiteiten geldt echter een overgangsperiode van 18 maanden eindigend op 27 maart 2022, binnen welke termijn aan de verplichting om de UBO's te registreren moet zijn voldaan. Indien niet wordt voldaan aan deze verplichting kunnen bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties worden opgelegd.. Meer informatie over het UBO-register in Nederland vindt u in ons (Engelstalige) memo over de invoering van het UBO-register.

Volgens de Implementatiewet zijn de entiteiten zelf verantwoordelijk voor het registreren van hun UBO's en het up-to-date houden van de UBO registratie. Heussen kan adviseren over de specifieke registratievereisten voor elke Nederlandse entiteit en kan namens deze entiteiten de registratie van UBO's in het UBO-register verzorgen.

Voor meer informatie kunt u een email te sturen naar ubo@heussen-law.nl.

terug