"The 2019 The Hague Judgments Convention": een "game changer" in internationale geschillenbeslechting

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) de laatste hand gelegd aan een nieuw verdrag over de tenuitvoerlegging van vonnissen: het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken, ook wel de  2019 The Hague Judgments Convention.

Het nieuwe verdrag laat al enige tijd op zich wachten. De oorsprong ervan gaat terug tot 1992, toen werd begonnen met het opstellen van een algemeen verdrag over de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. In eerste instantie kon geen politieke consensus worden bereikt. Daarom besloot de Haagse Conferentie zich te concentreren op het gebied waar wel consensus mogelijk was, te weten de bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij het betrokken gerecht op grond van een exclusieve bevoegdheidsclausule werd gekozen. Dat resulteerde in het Verdrag van Den Haag van 2005 inzake bedingen van forumkeuze.

Na 2005 bleven erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen de belangrijkste belemmering voor grensoverschrijdende geschillen hetgeen voor internationale ondernemingen reden is om veelal de voorkeur te geven aan arbitrage. De 2019 The Hague Judgments Convention heeft tot doel de transactie- en proceskosten in grensoverschrijdende transacties te verminderen en de toegang tot de rechter voor iedereen daadwerkelijk te bevorderen. Het vergemakkelijkt ook multilaterale handel en investeringen. Verder zal het verdrag de zekerheid en voorspelbaarheid vergroten, een beter beheer van de risico's van transacties en geschillen bevorderen en de termijnen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing op andere rechtsgebieden verkorten, waardoor een betere, efficiëntere en goedkopere rechtspleging voor zowel particulieren als bedrijven mogelijk wordt.

Er zij echter op gewezen dat het verdrag voor geen enkele staat in werking zal treden vóórdat (ongeveer) twaalf maanden na de ratificatie zijn verstreken. Dit betekent dat het nog geruime tijd zal duren voordat het verdrag van toepassing wordt op een vonnis.

Bij HEUSSEN hebben we een unieke focus op het bijstaan van internationale cliënten en daarom verwelkomen we de mogelijkheden die de 2019 The Hague Judgments Convention biedt. Wij kijken ernaar uit om deze mogelijkheden met u te bespreken. Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug