Werknemers toch beschermd tijdens pre-pack

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna “het Hof”) een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid over de arbeidsrechtelijke positie van werknemers tijdens een pre-pack. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de Richtlijn Overgang van Onderneming (Richtlijn 2001/23/EG) van toepassing is bij een doorstart vanuit een pre-pack. Hierdoor gaan de werknemers van rechtswege over naar de doorstartende onderneming.

Bij een pre-pack wordt er, kort gezegd, voorafgaand aan de faillietverklaring onder toezicht van een door de rechtbank aangestelde beoogde curator in stilte een herstructureringsplan opgesteld waardoor er ná de faillietverklaring gemakkelijk een doorstart kan worden gerealiseerd. Tijdens de faillissementsprocedure zijn de regels die gelden voor een overgang van onderneming niet van toepassing.  Hierdoor kon de verkrijger, in zijn hoedanigheid als ‘doorstarter’, zelf bepalen welke werknemers hij overnam.

Dit gebeurde ook in de Estro-zaak, waarbij Smallsteps na de faillietverklaring van Estro groep en haar dochterondernemingen 251 vestigingen en 2600 werknemers overnam. Ongeveer 1000 werknemers verloren hun baan omdat zij niet door Smallsteps werden overgenomen. De FNV en 4 werknemers, die niet waren overgenomen door Smallsteps, wenden zich naar aanleiding hiervan tot de kantonrechter en vorderden een verklaring voor recht dat op de doorstart door Smallsteps de Richtlijn Overgang van Onderneming van toepassing is en dat derhalve alle werknemers van rechtswege bij Smallsteps in dienst zijn getreden. De kantonrechter zag zich vervolgens genoodzaakt om aan het Hof prejudiciële vragen te stellen omtrent de toepasselijkheid van de Richtlijn Overgang van Onderneming op een doorstart vanuit een pre-pack.

Het Hof beantwoordde deze vragen in het voordeel van FNV en overwoog daarbij dat er voor de toepasselijkheid van de Richtlijn Overgang van Onderneming sprake moet zijn van een situatie (i) waarin de overgang van onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring; (ii) in de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack; (iii) in het kader waarvan een door een rechtbank aangestelde “beoogd curator” met name de mogelijkheid onderzoekt van een eventuele voortzetting van de activiteiten van die onderneming door een derde en (iv) de aangestelde zich voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden verricht ten einde die voortzetting te verwezenlijken. Dit betekent dat aan werknemers tijdens een pre-pack toch arbeidsrechtelijke bescherming toekomt en daarmee het einde van de pre-pack in zijn hoedanigheid als doeltreffend reorganisatiemiddel. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug